Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • « вернуться     Книг: 21      
  Законодавство України про кримінальну відповідальність за комп'ютерні злочини - А.А. Музика, Д.С. Азаров.
  Государственное строительство и самоуправление Украины - В. Чукаева.
  Елементарний курс міграційного права України - С.Б. Чехович.
  Історія політичних і правових вчень - Ф.П. Шульженко, Т.Г. Андрус.
  Право України. 2004.
  Влада в Україні на зламі другого та третього тисячоліть - О. Бандурка, В. Греченко.
  Державне управління в Україні - ред. М.С. Лопата.
  Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні - О.Н. Ярмиш, В.О. Серьогін.
  Україна у добу раннього тоталітаризму - В. Греченко, О. Ярмиш.
  Парадоксы украинских реформ (мотивы и события) - В.М. Куклин, С.М. Куклин.
  Парадоксы украинских реформ (мотивы и события) - Куклин Владимир Михайлович Куклин Сергей Михайлович.
  Історія держави і права України у 2-х томах – Колектив авторів.
  ПРАВОВА ДЕРЖАВА в контексті новітнього українського досвіду - Заєць А. П.
  СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ТЛІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ - ПАВЛО КИСЛИЙ, ЧАРЛЬ ЗВАЙЗ.
  ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ - В. М. ІВАНОВ.
  ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ. Частина ІІ - В. М. ІВАНОВ.
  ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ на ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ - P.I. COCCA.
  ПРАВО УКРАЇНИ. Журнал - ШЕМШУЧЕНКО Ю. та ін.
  РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА - І.І. Шостенко, О. І. Шостенко.
  Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни Історія держави і права України - В.Д. Гончаренко, В.М. Єрмолаєв, Г.Г. Каратаєва та ін.
  Історія держави і права України. Схеми та таблиці – Автор невідомий.
  « вернуться     Книг: 21      

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.