Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст

  § 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

  § 2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
       § ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  § Тема 1. Поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України

  § Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання

  § Тема 3. Суб'єкти адміністративного права

  § Тема 4. Державна служба та державні службовці

  § Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління

  § Тема 6. Форми державного управління

  § Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління

  § Тема 8. Адміністративно-правові резкими

  § Тема 9. Адміністративно-правовий примус

  § Тема 10. Адміністративна відповідальність

  § Тема 11. Дисциплінарна відповідальність в адміністративному праві

  § Тема 12. Адміністративний процес

  § Тема 13. Провадження в справах про адміністративні проступки

  § Тема 14. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки

  § Тема 15. Резким законності і дисципліни у державному управлінні

  § Тема 16. Державний контроль за діяльністю органів виконавчої влади
       § ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

  § Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою

  § Тема 18. Адміпістративно-правове забезпечення управління обороною

  § Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

  § Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією

  § Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління зовнішньополітичною діяльністю

  § Тема 22. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

  § Тема 23. Адміністративно-правове забезпечення антимонопольно!" діяльності та недопущення недобросовісної конкуренції

  § Тема 24. Адміністративно-правове забезпечення управління митною справою

  § Тема 25. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням

  § Тема 26. Адміністративно-правове забезпечення управління агропромисловим комплексом

  § Тема 27. Адміністративно-правове забезпечення управління використанням і охороною природних ресурсів

  § Тема 28. Адміністративно-правове забезпечення управління транспортом

  § Тема 29. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

  § Тема 30. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення

  § Тема 31. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

  § Тема 32. Адміністративно-правові засади управління соціальним захистом населення

  § 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
       § ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  § Тема 1.Поняття, предмет, метод і система адміністративного права

  § Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання

  § Тема 3. Суб'єкти адміністративного права

  § Тема 4. Державна служба і державні службовці

  § Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління

  § Тема 6. Форми державного управління

  § Тема 7. Адміністративно-правові методи

  § Тема 8. Адміністративно-правові режими

  § Тема 9. Адміністративно-правовий примус

  § Тема 10. Поняття, ознаки і підстави адміністративної відповідальність

  § Тема 11. Поняття, сутність та особливості адміністративного процесу

  § Тема 12. Провадження у справах про адміністративні проступки

  § Тема 13. Режим законності і дисципліни у державному управлінні

  § Тема 14. Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою та обороною

  § Тема 15. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами

  § Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією

  § Тема 17. Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

  § Тема 18. Адміністративно-правове забезпечення управління фінансами і кредитуванням

  § Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

  § Тема 20. Адміністративно-правове забезпечення управління охороною здоров'я населення

  § Тема 21. Адміністративно-правове забезпечення управління культурою, мистецтвом, фізичною культурою, спортом та туризмом

  § 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для заліку)

  § 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)

  § 6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  § 1. Завдання курсової роботи

  § 2. Етапи підготовки курсової роботи

  § 2.1. Вибір теми та її реєстрація на кафедрі

  § 2.2. Підбір, вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів

  § 2.3. Складання плану курсової роботи

  § 2.4. Викладення матеріалу

  § 2.5. Оформлення курсової роботи

  § 7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  § 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"

  § 9. КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (без додатків)
       § І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
       § II. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ*
       § НІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
       § IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
       § V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
       § VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  § 10. КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (проект)*
       § ВСТУП
       § Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ

  § Глава 1. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України

  § Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права

  § Глава 3. Розвиток методу адміністративного права

  § Глава 4. Матеріальні і процесуальні норми у змісті адміністративного права та його межі

  § Глава 5. Джерела адміністративного права. Форми і тенденції систематизації адміністративного законодавства

  § Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади — стратегічна орієнтація розвитку і реформування адміністративного законодавства

  § Глава 7. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян

  § Глава 8. Розвиток законодавства про органи виконавчої влади

  § Глава 9. Розвиток законодавства про державну службу

  § Глава 10. Правове забезпечення загальних процедур управлінської діяльності (адміністративних процедур)

  § Глава 11. Правове забезпечення надання органами виконавчої влади управлінських послуг громадянам

  § Глава 12. Розвиток законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади

  § Глава 13. Запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового контролю за виконавчою владою

  § Глава 14. Правове забезпечення адміністративного оскарження (позасудового захисту прав і свобод громадян)

  § Глава 15. Реформування інституту адміністративної відповідальності

  § Глава 16. Розвиток законодавства про державне регулювання і управіння в окремих сферах суспільного життя
       § ДОДАТОК

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.