7.2. Правова культура юриста

7.2. Правова культура юриста

116
0

Правова культура юриста — це знання юридичних теорій,
чинного законодавства, вміння і навички його реалізовувати, а також дотри­мання
цього законодавства.

Ознаки правової культури юриста.

Глибокі та міцні знання юридичної теорії — основних юридич­

них понять, категорій, термінів та закономірностей
функціонування

державно-правових явищ.

Знання чинного законодавства — досконале орієнтування у

змісті основних законів (Конституція, інші конституційні
закони) і

глибоке знання юридичних норм з метою реалізації у
професійній

діяльності.

Навички щодо реалізації законодавства — вміння тлумачити

закони, тобто розуміти їх зміст, застосовувати юридичні
норми в конк­

ретних життєвих ситуаціях.

4.             Повага і дотримання чинного законодавства.

Складовою правової культури є правосвідомість юриста.

Правосвідомість — це знання права, а також психічні почуття,

емоції про існуюче чи бажане право. Тому у правосвідомості
виокрем­люють ідеологічний (знання права) і психологічний елементи (почут­тя,
емоції про право).

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ