Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ВСТУП

  § РОЗДІЛ 1 КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗКРАДАНЬ МАЙНА і ПОВ'ЯЗАНИХ З НИМИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

  § 1.1. Підприємництво як об'єкт кримінологічного та криміналістичного аналізу

  § 1.2. Характеристика предмета розкрадання і умов вчинення злочинів у сфері підприємництва

  § 1.3. Характеристика способів і суб'єкта розкрадання майна та пов'язаних з ними злочинів

  § 1.4. Особливості слідів (джерел доказів) розкрадання майна та пов'язаних з ними злочинів

  § 1.5. Механізм легалізації та використання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом

  § РОЗДІЛ 2 ТИПОВІ ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ І СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  § 2.1. Поняття тактичного завдання розслідування і його значення

  § 2.2. Оцінка первинного матеріалу про розкрадання майна, прийняття рішення про порушення кримінальної справи і організація розслідування

  § 2.3. Подолання (попередження) ухилення від відповідальності винних у розкраданні осіб

  § 2.4. Забезпечення відшкодування матеріального збитку, заподіяного розкраданням
       § РОЗДІЛ З СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ВІДПОВІДНІ ЇМ КОМПЛЕКСИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ

  § 3.1. Слідчі ситуації і відповідні комплекси процесуальних та інших дій, типові для початкового етапу розслідування

  § 3.2. Слідчі ситуації і відповідні комплекси процесуальних та інших дій, типові для наступного етапу розслідування

  § 3.3. Особливості підготовки і проведення окремих слідчих дій

  § РОЗДІЛ 4 ПРОФІЛАКТИЧНАДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

  § 4.1. Причини і умови, що сприяють вчиненню розкрадань майна і пов'язаних з ними злочинів

  § 4.2. Основні напрямки і засоби попередження розкрадань майна і пов'язаних з ними злочинів при їх розслідуванні
       § ДОДАТКИ (витяги з нормати вних актів)

  § ДОДАТОК 1

  § ДОДАТОК 2
       § ДОДАТОК З

  § ДОДАТОК 4

  § ДОДАТОК 5

  § ДОДАТОК 6

  § ДОДАТОК 7

  § ДОДАТОК 8

  § ДОДАТОК 9

  § ДОДАТОК 10

  § ДОДАТОК 11

  § ДОДАТОК 12

  § ДОДАТОК 13

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.