Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § Зміст

  § Передмова

  § Тема 1    Поняття і предмет порівняльного правознавства

  § 1.1. Історія виникнення і розвитку порівняльного правознавства

  § 1.2. Загальна характеристика і предмет порівняльного правознавства

  § 1.3. Метод, принципи і функції порівняльного правознавства

  § Тема 2    Правові системи світу

  § 2.1. Романо-германська правова сім'я

  § 2.2. Наближення правопорядків у країнах Європейського Союзу

  § 2.3. Англо-американська правова сім'я, або система загального права

  § 2.4. Особливості правової системи Мексики та інших латиноамериканських країн

  § 2.5. Мусульманське право

  § 2.6. Правові системи країн Далекого Сходу

  § 2.7. Правові системи країн Африки

  § Тема 3   Поняття   структура національної правової системи" і "трансформація права"

  § 3.1. Поняття "структура національної правової системи"

  § 3.2. Поняття "трансформація права"

  § Тема 4    Адміністративне право

  § 4.1. Адміністративне право країн романо-германської правової сім'ї Адміністративне право Франції

  § 4.2. Адміністративне право країн англо-американської правової сім'ї

  § Тема 5 Особливості правового регулювання цивільно-правових відносин

  § 5.1. Поняття і джерела цивільного права країн загального та романо-германського права

  § 5.2. Суб'єкти цивільного права Фізичні особи

  § 5.3. Позовна давність у цивільному праві зарубіжних країн

  § Тема 6    Зобов'язальне право

  § 6.1. Зобов'язання та підстави його виникнення

  § 6.2. Поняття та умови дійсності договору

  § 6.3. Порядок укладення договорів

  § 6.4. Виконання зобов'язань

  § 6.5. Наслідки невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань

  § 6.6. Способи забезпечення зобов'язань

  § Тема 7 Торгове (господарське) право

  § 7.1. Історія розвитку та загальна характеристика галузі

  § 7.2. Суб'єкти торгового (господарського) права

  § 7.3. Умови здійснення підприємницької діяльності

  § Тема 8 Сімейне право

  § 8.1. Поняття шлюбу та умови його взяття

  § 8.2. Особисті відносини між подружжям за національним правом різних країн

  § 8.3. Майнові права та обов'язки подружжя за правом різних країн

  § 8.4. Розірвання шлюбу за національним правом зарубіжних країн

  § Тема 9 Структура і форми

  § 9.1. Організаційно-функціональна будова правоохоронних органів Німеччини

  § 9.2. Структура і форми діяльності правоохоронних органів Франції

  § 9.3. Особливості функціонування правоохоронних органів Англії

  § 9.4. Загальна характеристика правоохоронних органів США

  § Список додаткової літератури

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.