Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА

  § Розділ 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»

  § § 1. Поняття і завдання правоохоронної діяльності

  § § 2. Функції правоохоронної діяльності

  § § 3. Система і загальна характеристика органів,

  § § 4. Предмет і система навчальної дисципліни

  § § 5. Джерела навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
       § Розділ II СУДОВА ВЛАДА

  § § 1. Поділ влади — передумова виникнення і становлення судової влади

  § § 2. Природа і поняття судової влади

  § § 3. Ознаки судової влада
       § Розділ ІП. Принципи правосуддя
       § Розділ IV СУДОВА СИСТЕМА

  § § 1. Загальна характеристика судової системи

  § § 2. Районний (міський) суд

  § § 3. Верховний суд Автономної Республіки Крим, обласні суди, суди міст Києва та Севастополя

  § § 4. Міжобласний суд

  § § 5. Військові суди

  § § 6. Верховний Суд України

  § § 7. Арбітражний суд України

  § § 8. Конституційний Суд України
       § Розділ V СТАТУС СУДДІВ

  § § 1. Вимоги до кандидатів у судді. 'Порядок зайняття посади судці

  § § 2. Права та обов'язки судді
       § Розділ VI. Вища рада юстиції
       § Розділ VII ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

  § §1.3 історії прокуратури

  § § 2. Місце прокуратури в системі органів державної влади

  § § 3. Правові засади діяльності та завдання органів прокуратури України

  § § 4. Принципи організації та діяльності органів прокуратури

  § § 5. Загальна характеристика основних функцій прокуратури

  § § 6. Сутність прокурорського нагляду в Україні

  § § 7. Генеральний прокурор України

  § § 8. Колегії органів прокуратури

  § § 9. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури

  § § 10. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних)

  § § 11. Прокуратури міст, районні, міжрайонні та прирівняні до них прокуратури

  § § 12. Спеціалізовані прокуратури

  § § 13. Кадри органів прокуратури

  § § 14. Класні чини працівників органів
       § Розділ VIII. Органи внутрішніх справ
       § Розділ IX ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

  § § 1. Поняття і сутність попереднього розслідування

  § § 2. Органи дізнання, їх завдання та повноваження

  § § 3. Завдання, компетенція, система і структура органів попереднього слідства
       § Розділ X АДВОКАТУРА

  § § 1. Становлення і розвиток інституту адвокатури в Україні

  § § 2. Суспільна роль адвокатури у правовій державі

  § § 3. Принципи діяльності адвокатури

  § § 4. Адвокат, його права та обов'язки
       § Розділ X. Адвокатура
       § Розділ XI ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ

  § § 1. Міністерство юстиції, його завдання, структура та повноваження

  § § 2. Місцеві управління Міністерства юстиції України, їх система та повноваження
       § Розділ XII Організація судових та правоохоронних органів ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА

  § § 1. Система та повноваження державної виконавчої служби

  § § 2. Статус державного виконавця
       § Розділ XII. Державна виконавча служба
       § Розділ XIII НОТАРІАТ

  § § 1. Поняття нотаріату

  § § 2. Органи та посадови особи, які вчиняють нотаріальні дії

  § § 3. Права і обов'язки нотаріусів

  § § 4. Порядок зайняття посади нотаріуса

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.