Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА

  § 1. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ОСВІТИ

  § 1.1. Філософія освіти: історія і сучасність

  § 1.2. Загальнокультурні та філософські засади сучасної української освіти

  § 1.3. Актуальні освітянські проблеми сьогодення. Інформатизація освіти

  § 2. МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  § 2.1. Модель сучасного працівника органів внутрішніх справ

  § 2.2. Засоби діагностики ступеня досягнення кінцевих цілей вищої освіти

  § 3. СТРУКТУРА ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

  § 3.1. Ректорат. Вчена рада

  § 3.2. Факультет – основний структурний підрозділ ВЗО

  § 3.3. Кафедра та завдання, які вона розв’язує

  § 3.4. Відділи та інші структурні підрозділи

  § 4. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ВЗО МВС УКРАЇНИ

  § 4.1. Освітньо-професійна програма та її компоненти (зміст навчання)

  § 4.2 Спрямованість та послідовність розробки нормативної та методичної документації навчального процесу

  § 4.3. Навчальна програма дисципліни

  § 4.4. Тематичний план вивчення дисципліни

  § 4.5. Розклад навчальних занять

  § 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

  § 5.1. Проблемне навчання

  § 5.2. Традиційна організація навчального процесу

  § 5.3. Програмоване навчання

  § 5.4. Методи навчання у вищих закладах освіти МВС України

  § 5.5. Ле:Ѐція, її провідне значення у педагогічному процесі

  § 5.6. Семінарські заняття

  § 5.7. Лабораторні заняття

  § 5.8. Практичні заняття

  § 5.9. Групові вправи, тактичні заняття і навчання

  § 5.10. Ігрові заняття як форма розвитку активного навчання

  § 5.11. Курсові та дипломні роботи

  § 5.12. Виробнича практика

  § 6. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

  § 7. МЕТОДИЧНА РОБОТА У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

  § 7.1 Організація і ведення методичної роботи у вищому закладі освіти

  § 7.2. Організація і ведення методичної роботи на кафедрі

  § 7.3. Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі

  § 8. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ І КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

  § 8.1. Розвиток інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ

  § 8.2. Нові інформаційні технології в навчанні

  § 8.3. Перспективи інформатизації вищого закладу освіти МВС України

  § 9. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ

  § 9.1. Завдання і зміст наукової роботи у ВЗО МВС України

  § 9.2. Планування наукової роботи у вищих закладах освіти МВС України

  § 9.3. Організація і проведення наукових досліджень у вищому закладі освіти системи МВС України

  § 9.4. Наукова робота курсантів і слухачів

  § 9.5. Підготовка наукових педагогічних кадрів. Ад’юнктура, докторантура, магістратура. Національна система атестації науково-педагогічних кадрів

  § 9.6. Редакційно-видавнича діяльність

  § 10. СИСТЕМА ВИХОВАННЯ, ЗМІЦНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ І ЗАКОННОСТІ

  § 10.1. Проблема формування світогляду правоохоронця в умовах сучасної трансформації українського суспільства

  § 10.2. Професійне виховання, зміцнення дисципліни і законності

  § 10.3. Патріотичне виховання

  § 10.4. Моральне, естетичне виховання

  § 11. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ГРОМАДЯН З МЕТОЮ ПРИЙОМУ У ВЗО МВС НА НАВЧАННЯ

  § 11.1 Основні завдання і принципи профорієнтації

  § 11.2 Професійний психологічний відбір кандидатів на навчання

  § 11.3 Психологічні основи навчального процесу

  § 11.4. Основні заходи психологічного супроводження

  § 12. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КУРСАНТАМИ (СЛУХАЧАМИ) ВЗО МВС УКРАЇНИ

  § 12.1 Соціальні відносини (процеси) у ВЗО МВС України і реалії сучасності.

  § 12.2 Соціальні дослідження у ВЗО МВС України

  § 12.3 Роль громадських організацій в соціальній роботі з курсантами (слухачами)

  § 12.4 Фінансове і матеріально-технічне забезпечення курсантів (слухачів)

  § 12.5 Організація побуту і дозвілля курсантів і слухачів вищих закладів освіти системи МВС України

  § 12.6 Традиції, ритуали і обряди в соціальній роботі

  § 13. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ

  § 14. Зарубіжний досвід організації підготовки кадрів поліцейських систем
       § ВИСНОВКИ
       § НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА
       § Додаток

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.