Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 30      Главы: <   25.  26.  27.  28.  29.  30.

  Алфавитний список словникових статей

  А

  Авторитарний стиль керівництва

  Авторитет

  Агресивність

  Адміністрація

  Адміністрування

  Академія

  Алкоголізм

  Апарат управління

  Атестація кадрів

  Б

  Безпека

  Безпека на робочому місці

  Безпека організації

  Безпека праці

  Безпека психологічна

  Безпека соціальна

  Благодійна діяльність

  Благодійна організація

  Бюрократичний стиль управління

  В

  Вакансія

  Введення у посаду

  Вивільнення персоналу

  Види адаптації персоналу

  Визначення потреби у персоналі організації

  Використання персоналу

  Вимоги до персоналу

  Винагородження праці

  Виховання

  Відбір кадрів (персоналу)

  Відбіркове інтерв’ю (співбесіда)

  Відновлення працездатності

  Вказівка

  Влада

  Г

  Головні завдання системи соціально-психологічної підтримки персоналу ОВС

  Гра ділова

  Громадська думка

  Група

  Гуманність

  Д

  Деонтологія професійна

  Депресія

  Джерела найму персоналу

  Дискусія

  Дистанційне навчання

  Дисципліна

  Дисципліна праці

  Діагностика професійна

  Ділова бесіда

  Ділова нарада

  Ділова оцінка персоналу

  Е

  Етика ділових стосунків

  Етика керівника

  Етика працівника ОВС

  Етикет

  Етикет службовий

  Є

  Європейська асоціація жінок-поліцейських

  Єдиноначальність

  Ж

  Життєвий цикл організації

  З

  Забезпечення потреби у персоналі

  Задоволеність працею

  Законність

  Заступник керівника організації з  управління персоналом

  Захворювання професійне

  Звільнення

  “Зони небезпеки” у професійній діяльності працівників ОВС

  І

  Імідж

  Інвалід

  Інструкція

  Інформація професійна

  К

  Кадри

  Кадрова політика

  Кадрова практика

  Кадрова реформа

  Кадрова служба в ОВС

  Кадрове забезпечення системи управління персоналом

  Кадрове планування

  Кадровий баласт

  Кадровий резерв

  Кар’єра

  Кар’єра вертикальна

  Кар’єра внутріорганізаційна

  Кар’єра горизонтальна

  Кар’єра ділова

  Кар’єра  ступінчата

  Категорії персоналу управління

  Керівник

  Кількісна збалансованість робочих місць та чисельності працівників

  Колектив

  Команда

  Компетенція

  Комунікабельність

  Конституція

  Консультування з управління персоналом

  Консультування професійне

  Конфлікт

  Конформізм

  Концепція управління персоналом

  Корпоративний дух

  Кризове втручання (втручання у кризову ситуацію)

  Критика

  Культура управління

  Л

  Лідер

  Лідерство

  Люди похилого віку

   

  М

  Маркетинг персоналу

  Маркетингова концепція управління персоналом

  Матеріальне стимулювання працівників

  Менеджер

  Менеджер з персоналу

  Метаплан

  Методи виховання

  Мета управління персоналом ОВС

  Методи соціальної роботи

  Методи управління персоналом

  Методи управління соціально-психологічним кліматом у колективі

  Методи, що використовуються під час вирішення проблем алкоголізму серед працюючих

  Міжнародна асоціація шефів поліції

  Міжнародна поліцейська асоціація

  Міжпосадові пересування

  Міжпрофесійні пересування

  Міліція

  Міністерство внутрішніх справ України

  Мозкова атака

  Н

  Набір кадрів

  Найом кадрів 

  Наказ

  Напрямки діяльності у сфері управління персоналом ОВС

  Напрямки психологічного забезпечення оперативно-службо­вої діяльності ОВС

  Народна поліцейська академія.

  Наставництво

  Начальник відділу управління персоналом

  Непрацездатність

  Нещасні випадки

  Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом

  Носії функцій управління персоналом

  О

  Об’єкти управління персоналом

  Обов’язок службовий

  Оборот кадрів

  Організаційна структура системи управління персоналом

  Основні групи мотивів та приводів самогубств

  Особова справа

  Охорона праці

  П

  Паблік рілейшнз

  “Перегорання” працівників у процесі професійної діяльності

  Персонал організації

  Планування використання персоналу

  Планування кадрового резерву

  Плинність кадрів

  Плинність кадрів “активна”

  Плинність кадрів “пасивна”

  Плинність кадрів потенційна

  Поведінка аморальна

  Позитивне керівництво

  Показники професійно-моральної деформації працівників ОВС

  Поліція

  Положення

  Положення про підрозділ

  Посадова інструкція

  Правила внутрішнього трудового розпорядку

  Правила попередження безвідповідальної поведінки персоналу

  Правове забезпечення системи управління персоналом

  Працездатність

  Причини нещасних випадків в організаціях

  Програма діяльності щодо вивільнення персоналу

  Програма розвитку працівника

  Професійна деформація працівників ОВС

  Професійна майстерність працівника кадрової служби

  Професійна орієнтація

  Професійна придатність

  Професійний ризик в діяльності працівників ОВС

  Професійний розвиток особистості

  Професійні ролі соціальних працівників

  Професіограма

  Професія

  Профілактична діяльність соціальних працівників в ОВС

  Р

  Реабілітація соціальна

  Реклама в управлінні персоналом

  Рекреація професійна

  Релаксація

  Реорганізація

  Ризик

  Ризик управлінський

  Рішення колегії

  Рішення управлінське

  Робота з кадрами

  Робоче місце працівника ОВС

  Розвиток кадрової роботи

  Розвиток персоналу

  Розпорядження

  Розстановка кадрів

  Ротація кадрів

  С

  Самотність

  Синдроми, що можуть уражати керівників

  Система навчання працівників ОВС безпечним діям

  Система управління персоналом організації

  Служба управління персоналом ОВС

  Службово-професійне просування

  Соціальна допомога

  Соціальна опіка

  Соціальна підтримка

  Соціальна політика

  Соціальна робота

  Соціальна служба організації

  Соціальне обслуговування

  Соціальне страхування

  Соціальний захист

  Соціальні гарантії

  Соціально-культурна анімація

  Соціально-патронажна діяльність в ОВС

  Соціально-психологічний клімат

   Списочна чисельність персоналу

  Спілкування

  Статути

  Стиль керівництва

  Стимулювання

  Стомленість

  Стомлення

  Стратегія управління персоналом

  Страх

  Стрес

  Структура кадрів організації

  Суїцид

  Сфери діяльності соціальних працівників

  Т

  Телефон довіри

  Терапія соціальна

  Технологія управління

  Типові групи працівників, з якими можуть статися нещасні випадки

  Тілесне ушкодження

  Тренінг-метод у системі управління персоналом

  Тренінг соціально-психологічний

  Трудова адаптація персоналу

  У

  Українська національна секція у складі Міжнародної асоціації поліцейських

  Уміння соціальних працівників в ОВС

  Умови праці

  Університет

  Університет внутрішніх справ

  Управління безпекою

  Управління безпекою персоналу

  Управління діловою кар’єрою

  Управління конфліктами

  Управління персоналом організації

  Управління поведінкою

  Управління професійною орієнтацією

  Управління процесом вивільнення персоналу

  Управління резервом на висування

  Управління рухом персоналу

  Управління службово-професійним просуванням

  Управління стресами

  Управління трудовою адаптацією персоналу

  Умови успішної адаптації персоналу

  Ф

  Фактори плинності кадрів

  Фактори стресу (стресори)

  Фактори стресу в організації

  Фактори, що тимчасово підвищують схильність працівників до нещасних випадків під час виконання службових обов’язків

  Форми роботи адміністрації під час виходу працівника на пенсію

  Фрустрація

  Функції системи управління персоналом ОВС

  Функції соціальної роботи

  Функціональний керівник

  Х

  Характер

  Характеристика

  Ц

  Цілі соціальної роботи

  Ш

  Шок реальності

  Штатний розклад

  Я

  Ярмарок вакансій робочих та навчальних місць

   

   

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 30      Главы: <   25.  26.  27.  28.  29.  30.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.