Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Аннотация
       § Гайворонський В., Жушман В. Виключне право Українського народу визначати конституційний лад у державі
       § Прилуцький П. Поняття і види істини в кримінальному судочинстві
       § Надьон О. Торгівля жінками: чинники, складові та шляхи подолання викладач (Східноукраїнський національний університет)
       § Кінаш Ю. Адміністративно-запобіжні заходи у сфері забезпечення безпеки у вугільних шахтах ад'юнкт Донецького інституту внутрішніх справ МЕС України
       § Заржицький О. Юридична природа регіональної екологічної політики як об'єкт правового регулювання
       § Трофанчук Т. Система правового забезпечення стандартизації в сфері охорони довкілля та перспективи її розвитку молодший науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва АПрН України
       § Коваленко Т. Правові аспекти ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації кандидат юридичних наук (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка)
       § Колупаєв А. Виконавчий орган акціонерного товариства та регламентація відповідальності посадових осіб
       § Клепікова О. Пред'явлення вантажу до перевезення морським транспортом та способи перевезення: організаційно-правовий аспект
       § Хільченко С. Проведення обшуку в справах про розповсюдження порнографічних предметів
       § Герасименко В., Нестеренко О., Солощук М. До питання розподілу прав на інтелектуальну власність при комерціалізації науково-технічних розробок
       § Петренко С. Правовий захист програмного забезпечення в Україні науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності АПрН України
       § Сташків Б. Зміст соціальне забезпечувальних правовідносин доцент, кандидат юридичних наук (м. Чернігів)
       § Аносєнков А. Адміністративно-правове забезпечення права на свободу пересування потребує удосконалення
       § Костін М. Доказування винності обвинуваченого у вчиненні злочину: окремі питання
       § Святоцький О., Шевченко М. Організація та діяльність адвокатури в Російській Федерації
       § Коростей В. Господарсько-правовий бюрократизм у ринкових умовах
       § Григоренко А. Юридичні колізії принципу несумісності поєднання посад народним депутатом України та міжнародна практика
       § Гладун З. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу
       § Ющик О. Право: у пошуках дефініції
       § Фокій Б. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних
       § Ковальчук Ю. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх
       § Гуцалюк М. Протидія комп'ютерній злочинності
       § Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права
       § Кравчук В. Органи прокуратури Волині: деякі аспекти діяльності в роки Вітчизняної війни і перші повоєнні роки

  § Кульчицький В., Сидорчук О. Суд присяжних і наукова думка про нього в Україні після судової реформи 1864 р.
       § Нестерцова- Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та юридичної практики в Україні*
       § Кудін С. Поняття «поток і пограбування» у кримінальному праві України XI - першої половини XVII ст.: історично-правовий аналіз
       § Бойко О. Компетенція глави держави у сфері забезпечення національної безпеки

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.