Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § Вступ

  § Розділ 1.   Господарське законодавство та його роль у розвитку ринкових відносин.

  § 1.1.   Поняття господарського законодавства.

  § 1.2.    Ознаки господарського законодавства.

  § 1.3.   Система господарського законодавства.

  § 2. Господарське законодавство

  § 2.1.   Поняття суб'єкта господарської діяльності.

  § 2.2.   Права та обов'язки суб'єктів господарювання.

  § 2.3.   Правове регулювання підприємницької діяльності

  § 2.3.1 Поняття та зміст підприємницької діяльності.

  § 2.3.2. Суб'єкти підприємницької діяльності.

  § 2.3.3. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

  § 2.3.4. Мале підприємництво: поняття, суб'єкти.

  § 2.3.5. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

  § 2.4. Законодавство України про підприємства

  § 2.4.1. Поняття підприємства.

  § 2.4.2. Організаційно-правові форми підприємств.

  § 2.4.3. Поняття малого підприємства.                                ,

  § 2.4.4. Порядок створення підприємства.

  § 2.4.5. Установчі документи підприємства.

  § 2.4.6. Юридичні підстави припинення діяльності підприємства.

  § 2.5.   Законодавство України про господарські об'єднання

  § 2.5.1. Поняття об'єднання.

  § 2.5.2. Ознаки господарського об'єднання.

  § 2.5.3. Види об'єднань.

  § 2.6.   Законодавство України про господарські товариства

  § 2.6.1. Поняття господарського товариства.

  § 2.6.2. Види господарських товариств, їх характеристика.

  § 2.6.3. Установчі документи господарських товариств, їх зміст.

  § Розділ 3.   Правове регулювання відносин власності в Україні

  § 3.1.   Правовий режим майна господарюючих суб'єктів

  § Розділ 4.   Законодавство про ліцензування певних видів господарської діяльності.

  § 4.1.   Правове регулювання ліцензування господарської діяльності

  § 4.2.   Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

  § 4.3.   Орган ліцензування та його повноваження.

  § 4.4.   Порядок отримання ліцензії.

  § Розділ 5.     Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин.

  § 5.1.   Правове регулювання банківської діяльності України.

  § 5.1.1. Банківська система України.

  § 5.1.2. Порядок створення банків.

  § 5.1.3. Правова основа діяльності Національного банку України.

  § 5.1.4. Економічна самостійність Національного банку України.

  § 5.1.5. Функції Національного банку України.

  § 5.1.6. Керівні органи та їх повноваження.

  § 5.2.   Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин

  § 5.2.1. Кредитний договір. Види кредитних договорів.

  § 5.2.2. Порядок відкриття рахунків у банках.

  § 5.2.3. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.

  § Розділ 6.     Законодавство про господарські зобов'язання.

  § 6.1.   Господарські зобов'язання. Господарський договір.

  § 6.1.1. Господарські зобов'язання: поняття, виникнення. Господарське зобов'язання - це врегульоване правом

  § 6.1.2. Поняття господарського договору.

  § 6.1.3. Порядок укладення господарського договору, його зміст.

  § 6.1.4. Зміна та припинення господарських договорів.

  § 6.1.5. Виконання та забезпечення виконання господарських зобов'язань.

  § 6.1.6. Відповідальність за порушення господарських зобов'язань.

  § 6. 2. Правове регулювання окремих видів господарських договорів

  § 6.2.1. Договір купівлі-продажу (ст.ст, 224-240 ЦК України).

  § 6.2.2. Договір поставки (ст.ст. 245-253 ЦК України).

  § 6.2.3. Договір підряду (ст.ст. 332 - 349 ЦК України).

  § 6.2.4. Договір підряду на капітальне будівництво (ст.ст. 353 -357 ЦК України).

  § 6.2.5. Правове регулювання договорів перевезення (ст.ст.358 - 368 ЦК України).

  § 6.2.6. Договір оренди державного та комунального майна.

  § Розділ 7.     Законодавство України про зовнішньоекономічну діяльність.

  § 7.1.   Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

  § 7.2.   Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

  § 7.3.   Законодавство про іноземні інвестиції.

  § 7.5.   Правила ІНКОТЕРМС.

  § 7.6.   Правовий режим вільних економічних зон.

  § Розділ 8.     Правове регулювання банкрутства.

  § 8.1.    Поняття та суб'єкти банкрутства.

  § 8.2.    Судові процедури банкрутства.

  § 8.3.    Провадження у справах про банкрутство.

  § 8.4.   Ліквідаційна процедура.

  § 8.5.   Черговість задоволення вимог кредиторів.

  § Розділ 9.     Правові засади економічної конкуренції в Україні

  § 9.1.   Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції

  § 9.2.   Зловживання монопольним становищем на ринку.

  § 9.3.   Правове регулювання діяльності Антимонопольного комітету

  § 9.4.   Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

  § Розділ 10.   Захист прав суб'єктів господарської діяльності.

  § 10.1. Поняття та способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.

  § 10.2. Господарський суд, система і компетенція його органів

  § 10.3. Досудове врегулювання господарських спорів.

  § 10.4. Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами.
       § Рекомендовані нормативно-правові акти та література

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.