Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § ПЕРЕДНЄ СЛОВО

  § РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

  § Лекція 1. Філософія менеджменту і бізнесу

  § 1.1. Предмет філософії менеджменту і бізнесу

  § 1.2. Розвиток предмета філософії менеджменту і бізнесу в процесі історичного генезису

  § 1.3. Структура та основні проблеми філософського знання

  § Лекція 2. Місце проблеми управління суспільством в античній філософії

  § 2.1. Управління як особлива форма діяльності людини в античній філософії докласичного періоду

  § 2.2. Класифікація форм державного управління в філософії Платона

  § 2.3. Методологічні основи управління в філософії Арістотеля

  § Лекція 3. Обгрунтування управлінських функцій в філософії середніх віків та Відродження

  § 3.1. Теологізація системи управління суспільством в умовах середньовіччя

  § 3.2. Секуляризація управлінських функцій в філософських поглядах мислителів Відродження

  § Лекція 4. Філософські основи управління суспільством в філософії Нового часу та XIX cm.

  § 4.1. Емпіризм та раціоналізм — методологічна основа системи управління в XVII-XIX cm.

  § 4.2. Р. Оуен — філософ і реформатор менеджменту

  § Лекція 5. Проблеми управління суспільством у класичній німецькій філософії

  § 5.1. Соціально-економічні та науково-філософські передумови формування класичної німецької філософії

  § 5.2. Кантівське розуміння системи управління людьми

  § 5.3. Управління в фіхтеанській філософії дії

  § 5.4. Система "керівник — підлеглий" в системі філософії Гегеля
       § РОЗДІЛ   II.ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

  § Лекція 6. Проблема свободи діяльності людини у філософи

  § 6.1. Поняття свободи, її онтологічні, гносеологічні та соціальні виміри

  § 6.2. Проблема розуміння свободи в сучасній західній філософії

  § Лекція 7. Ращонсииам і інтуїтивізм — філософська основа сучасного менеджменту і бізнесу

  § 7.1. Причини раціоналізації менеджменту і бізнесу в умовах сьогодення

  § 7.2. Інтуїтивне мислення в діяльності менеджера і бізнесмена

  § 7.3. Сутність раціонально-інтуїтивних дій менеджера і бізнесмена

  § Лекфі 8. Філософія бізнесу

  § 8.1. Філософська основа бізнесу

  § 8.2. Екзистенціальне розуміння свободи вибору рішень бізнесменом

  § 8.3. Філософія особистих рішень бізнесмена

  § Лекція 9. Філософія успіху менеджера

  § 9.1. Сутність керування і підпорядкування

  § 9.2. Особливості успіху менеджера

  § 9.3. Основні помилки менеджера в управлінні людьми
       § ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.