Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ГЛАВА І ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  § § 1. Предмет курсу «Прокурорський нагляд в Україні»

  § § 2. Правові підстави діяльності прокуратури

  § § 3.   Функції прокуратури

  § § 4. Система та структура органів прокуратури
       § ГЛАВА II ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

  § § 1. Кадрове забезпечення органів прокуратури

  § § 2. Планування роботи в органах прокуратури. Контроль виконання в органах прокуратури

  § § 3. Облік та статистична звітність в прокуратурі

  § § 4. Систематизація законодавства в органах прокуратури. Придбання, облік, зберігання нормативних актів та юридичної літератури
       § ГЛАВА III РОБОТА ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

  § § 1. Суть та завдання роботи із зверненнями громадян в прокуратурі

  § § 2. Організація роботи з розгляду в прокуратурі заяв та скарг

  § § 3. Особливості організації роботи

  § § 4. Особливості організації роботи зі скаргами

  § § 5. Особливості розгляду прокурорами скарг на порушення законності у сфері правосуддя

  § § 6. Особливості організації роботи із скаргами при здійсненні нагляду за додержанням законів в місцях застосування заходів примусового характеру

  § § 7. Прокурорський нагляд за виконанням законів про порядок розгляду звернень громадян
       § ГЛАВА IV НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ МІСЦЕВИМИ РАДАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ, ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ І ГРОМАДЯНАМИ (ЗАГАЛЬНИЙ НАГЛЯД)

  § § 1. Предмет та межі загального нагляду

  § § 2. Повноваження прокурора при здійсненні загального нагляду

  § § 3. Акти загального нагляду

  § § 4. Нагляд за відповідністю правових актів вимогам Конституції та діючим законам

  § § 5. Перевірка додержання законів на підприємствах, в установах та в організаціях1
       § ГЛАВА   V ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРО НЕПОВНОЛІТНІХ

  § § 1. Значення та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів про неповнолітніх

  § § 2. Нагляд за додержанням законів про права дітей, які потребують підвищеного соціального захисту

  § § 3. Прокурорський нагляд за додержанням трудових прав підлітків

  § § 4. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про освіту в середніх загальноосвітніх закладах

  § § 5. Попередження правопорушень серед неповнолітніх засобами прокурорського нагляду

  § § 6. Особливості прокурорського нагляду за додержанням кримінально-процесуального законодавства та законодавства, яке регламентує діяльність установ, що застосовують заходи примусового характеру відносно неповнолітніх
       § ГЛАВА VI ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

  § § 1. Організація прокурорського нагляду за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

  § § 2. Методика перевірки додержання в органах внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення

  § § 3. Особливості реагування прокурора на порушення в органах внутрішніх справ законодавства про адміністративні правопорушення
       § ГЛАВА VII НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНУ В СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ

  § § 1. Суть і завдання прокурорського нагляду за додержанням закону у стадії порушення кримінальної справи

  § § 3. Прокурорський нагляд за законністю додержання приводів і підстав до порушення кримінальної справи
       § ГЛАВА VIII НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ  ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ, ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО

  § § 1. Загальна характеристика повноважень прокурора

  § § 2. Нагляд за законністю та обгрунтованістю притягнення громадян до кримінальної

  § § 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу — арешту

  § § 4. Нагляд прокурора за законністю і обгрунтованістю продовження термінів попереднього розслідування і тримання під вартою

  § § 5. Нагляд прокурора за законністю та обгрунтованістю зупинення попереднього слідства

  § § 6 Нагляд прокурора за закінченням попереднього слідства
       § ГЛАВА   IX УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

  § § 1. Завдання, правове становище і повноваження прокурора, який приймає участь у судовому розгляді кримінальних справ

  § § 2. Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді кримінальної справи

  § § 3. Участь прокурора у дослідженні доказів в суді

  § § 4. Підготовка до участі та участь прокурора в судових дебатах

  § § 5. Касаційні та окремі подання прокурора на вироки, ухвали та постанови судів
       § ГЛАВА X УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  § § 1. Завдання прокурора в цивільному процесі

  § § 2. Участь прокурора в суді першої інстанції

  § § 3. Участь прокурора в касаційній, наглядовій інстанціях, при перегляді справ у зв'язку з нововиявленими обставинами і в стадії виконавчого провадження
       § ГЛАВА XI НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У МІСЦЯХ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ

  § § 1. Предмет нагляду за додержанням законів в місцях застосування заходів примусового характеру

  § § 2. Суть прокурорського нагляду в місцях тримання затриманих і попереднього ув'язнення

  § § 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах, які виконують покарання, призначені судом

  § § 4. Організація роботи прокурора по нагляду за правильним застосуванням і додержанням законів в установах виконання покарання.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.