Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § Державно-правове творення
       § Система принципів третейського розгляду
       § Крисюк Ю. (Національна академія внутрішніх справ України) Світоглядний смисл соціального порядку
       § Примуш М. (доктор політичних наук (Донецький національний університет)) Право і утворення політичних партій
       § Захист прав і свобод громадян
       § Бортник В. (науковий співробітник Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів НАВСУ) Кримінально-правовий захист честі та гідності особи в Україні
       § Пузирний В. (викладач Українсько-російського інституту (філіалу) Московського державного відкритого університету в м. Чернігові) Правовий захист жінок при працевлаштуванні і прийнятті на роботу
       § Стрижах А. (голова апеляційного суду Закарпатської області) Адміністративно-правові відносини у галузі правосуддя: особливості та види
       § Берназюк Я. (Академія ДПС України) Участь банків у виконанні платниками податку конституційного обов'язку по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів)
       § Чубенко А. (ад'юнкт кафедри економічної безпеки НАВС України) Міністерство внутрішніх справ України як суб'єкт фінансового права
       § Тімуш І. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) Рента як ризиковий договір (цивільно-правові аспекти)
       § Грошовик Ю. (науковий співробітник Науково-дослідного центру Національної академії ДПС України) Зовнішньоекономічна діяльність як сфера тіньових відносин та об'єкт організаційно-правового забезпечення соціального контролю
       § Фролов В. (голова господарського суду Миколаївської області, доцент Одеської національної юридичної академії, заслужений юрист України) Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів
       § Ціркаль В. (доцент, кандидат юридичних наук (Київський національний університет їм. Тараса Шевченка)) Проведення експертизи у суді: організаційні питання
       § Чучукало О.  (Національна академія внутрішніх справ України) Поняття техніко-криміналістичного забезпечення судового слідства
       § Лисогор Н. (спеціаліст першої категорії управління комерційного законодавства Департаменту цивільного законодавства та підприємництва Міністерства юстиції України) Зміни у законодавстві про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності
       § Ткаченко О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого)) Застосування принципу верховенства права в регулюванні еколого-правових відносин: деякі аспекти
       § Колпаков В. (професор, кандидат юридичних наук (Національна академія внутрішніх справ України)) Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності
       § Сухонос В. (декан юридичного факультету Української академії банківської справи, кандидат юридичних наук, доцент, почесний працівник прокуратури України), Звірко О. (доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Української академії банківської справи, кандидат юридичних наук) Щодо Концепції реформування прокуратури України
       § Мельник М. (помічник-консультант народного депутата України, кандидат юридичних наук) Володіння за новим Цивільним кодексом України
       § Васильківська І. (кандидат юридичних наук, доцент (Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України)) Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти
       § БАБ'ЯК А. (Національна академія внутрішніх справ України) Строки за проектом Кодексу України про адміністративні проступки
       § Грица Т. (кандидат філологічних наук) Нормативно-правове забезпечення правового статусу відомчого закладу освіти
       § Сакара Н. (Національна юридична академія  України ім.Ярослава Мудрого) Проблема доступності правосуддя у цивільних справах
       § Качурін С. (старший викладач Східноукраїнського національного університету ім.Володимира Доля) Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру
       § Гурак Р. (Національна академія внутрішніх справ України) Інтеграція у криміналістиці
       § Скуратівський А.  (головний юрисконсульт юридичного департаменту Національного банку України) Взаємозв'язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації
       § Чабаненко М. (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого) Про метод в аграрному праві
       § Долгий О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національна академія ДПС України)) Оперативно-розшукова діяльність як професійна практика забезпечення національної безпеки: філософський аспект
       § Лютікова П. (Національна юридична академія України ім.Ярослава Мудрого, м.Харків) До питання про правовий режим передачі інформації
       § Єлов В. (адвокат, керівник юридичної клітки «Ad Astra» при юридичному факультеті Волинського держуніверситету ім.Лесі Українки, член науково-методичної комісії з права МОН України, член Ради Спілки юристів України) Коли вуз готуватиме юристів, а не «випускників»?
       § Єрмоленко В. (Національний аграрний університет) Щодо відмінностей між об'єктом правовідносин і об'єктом права
       § Ковтун Л. (головний спеціаліст Департаменту представництва інтересів держави в судах України та закордонних юрисдикційних органах Міністерства юстиції України) Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми
       § Костін М. (кандидат юридичних наук (м.Київ)) Поняття «доказування» у кримінальному процесі України
       § Костицький В. (член-кореспондент Академії правових наук України, професор) Екологічна функція держави та економіко-правовий механізм охорони довкілля
       § Марцеляк О. (кандидат юридичних наук, доцент (Національний університет внутрішніх справ, м.Харків)) Статус і функціонування регіональних представницьких омбудсманів: світовий досвід
       § Кириченко В. (доктор історичних наук, професор) Суди, судові системи і судова влада у країнах Латинської Америки і Карибського басейну

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.