Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 24      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. > 

  Анотація

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  А. В. САВЧЕНКО

  МОТИВ І МОТИВАЦІЯ

  ЗЛОЧИНУ

  Київ • Атіка • 2002

  ББК 67.9(4УКР)308 С12

  Рекомендовано до друку

  спеціалізованою Вченою радою

  Національної академії внутрішніх справ України

  Науковий редактор

  Коржанський М. Й.- доктор юридичних наук, професор

  Савченко А. В. Мотив і мотивація злочину. Монографія.- К.: Атіка, 2002- 144 с.

  У монографії в руслі кримінального права і законодавства розгляда­ється комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з дослі­дженням поняття, змісту, сутності, функцій мотиву і мотивації злочину. Особлива увага приділяється практичному значенню правильної оцінки мотиву злочину, її врахуванню в судово-слідчій практиці та в діяльності органів внутрішніх справ. Досліджується вплив мотиву на кваліфікацію злочинів і призначення покарання. Вносяться пропозиції щодо удоско­налення законодавства та практики його застосування.

  Видання розраховане на студентів, слухачів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів, науковців, працівників суду, прокуратури, адвокатури, співробітників слідчих та оперативних підро­зділів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки Украї­ни, Державної податкової адміністрації України, а також на працівни­ків інших державних органів, юридичних консультантів та всіх, хто цікавиться проблемами кримінального права і законодавства України.

  ББК 67.9(4УКР)308

  тспхт с\££. от/І 11  п                                 © А. В. Савченко, 2002,

  ІЬВМ УОО-ои /4-31-У                                 © Видавництво «Атіка», 2002

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 24      Главы:  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.