Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА

  § Розділ 1 СУТНІСТЬ КРЕДИТУ ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ

  § 1.1. Кредитні відносини і кредит

  § 1.2. Функції кредиту

  § 1.3. Роль кредиту в розвитку національної економіки

  § Розділ 2 КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ

  § 2.1. Економічна роль комерційного кредиту

  § 2.2. Механізм комерційного кредиту

  § 2.3. Порядок проведення операцій з векселями в Україні

  § 2.4. Народногосподарська роль комерційного кредиту
       § Розділ З БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

  § 3.1. Сутність і особливості банківського кредиту

  § 3.2. Принципи банківського кредитування

  § 3.3. Види банківського кредиту

  § 3.4. Міжбанківський кредит

  § 3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками

  § Розділ 4 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

  § 4.1. Сутність і особливості державного кредиту

  § 4.2. Види державного кредиту

  § 4.3. Державні цінні папери

  § 4.4. Державний кредит в Україні

  § Розділ 5 СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

  § 5.1. Сутність споживчого кредиту

  § 5.2. Товарний споживчий кредит

  § 5.3. Грошовий споживчий кредит

  § 5.4. Нові види грошових споживчих позик

  § 5.5. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом

  § Розділ 6 ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ

  § 6.1. Сутність та особливості іпотечного кредиту

  § 6.2. Механізм іпотечного кредитування

  § 6.3. Іпотечне кредитування житлового будівництва

  § 6.4. Перспективи розвитку іпотечного кредиту в Україні

  § Розділ 7 ЛІЗИНГ

  § 7.1. Економічна природа лізингового кредиту

  § 7.2. Народногосподарське значення лізингу

  § 7.3. Механізм лізингового кредитування

  § 7.4. Лізинговий кредит в Україні

  § Розділ 8 МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

  § 8.1. Кредит у міжнародних економічних відносинах

  § 8.2. Механізм міжнародних кредитних операцій

  § 8.3. Іноземні кредити в економіці України

  § Розділ 9 БАНК ЯК ПОЗИЧАЛЬНИК: ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

  § 9.1. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку

  § 9.2. Класифікація депозитів

  § 9.3. Механізм здійснення депозитних операцій

  § 9.4. Відкриття і ведення депозитних рахунків

  § 9.5. Відсотки за депозитами

  § 9.6. Управління і контроль за депозитними операціями у комерційному банку

  § Розділ 10 СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ

  § 10.1. Стадії кредитного процесу

  § 10.2. Кредитний договір як юридична основа кредитного процесу

  § 10.3. Відсоткова ставка та фактори її диференціації

  § 10.4. Порядок нарахування, сплати та стягнення відсотків

  § Розділ 11 ТЕХНОЛОГІЯ  БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

  § 11.1. Розгляд заявки на кредитування

  § 11.2. Вивчення фінансового стану і кредитоспроможності позичальника

  § 11.3. Підготовка до укладення кредитного договору

  § 11.4. Форми забезпечення повернення кредиту

  § 11.5. Способи надання кредиту

  § 11.6. Способи погашення кредиту

  § 11.7. Моніторинг кредиту: контроль за виконанням умов кредитної операції

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.