Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Вступне слово

  § 1. Становлення державно-правових поглядів у давні часи

  § 2. Держава і право в теоріях мислителів Стародавньої Греції

  § 3. Розвиток державно-правових концепцій у Стародавньому Римі
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ ІІ. Особливості розвитку вчень про державу і право середньовічного суспільства

  § 1. Виникнення християнських державно-правових ідей

  § 2. Вчення про державу, право й закон Фоми Аквінського

  § 3. Становлення поглядів на державу і право в ранньофеодальній Київській Русі

  § 4. Державно-правові концепції італійських мислителів і юристів середньовіччя
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ ІІІ. Політичні та правові вчення у західній Європі в XV—ХVІІ ст.

  § 1. Державно-правові концепції обгрунтування абсолютизму в XV—XVI ст.

  § 2. Держава і право у вченнях мислителів нового часу
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ IV. Вчення про державу і право західноєвропейського просвітництва XVIII ст. Та періоду боротьби за незалежність США

  § 1. Державно-правові концепції представників французького Просвітництва

  § 2. Вчення про державу і право представників італійського Просвітництва

  § 3. Політичні та правові вчення у США періоду боротьби за незалежність
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ V. Вчення про державу і право в західній Європі кінця XVIII — початку XIX ст.

  § 1. Особливості становлення політичної та правової думки в Німеччині

  § 2. Політичне і правове вчення І. Канта

  § 3. Теоретична концепція права і "замкненої торгової держави" Й.‑Г. Фіхте

  § 4. Право, держава і громадянське суспільство у вченні Г.-В.-Ф. Гегеля

  § 5. Історична школа права
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ VI. Основні етапи розвитку політичних і правових вчень у Росії

  § 1. Державно-правові вчення періоду утворення феодальної централізованої держави та зміцнення абсолютизму в Росії

  § 2. Політико-правова ідеологія в Росії у другій половиш XVIII — першій половині XIX ст.

  § 3. Концепції держави і права в Росії у другій половині XIX — на початку XX ст.
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ VII. Становлення та розвиток вчень про державу і право в Україні

  § 1. Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви та Польщі

  § 2. Ідеї державності періоду Української гетьманської держави

  § 3. Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні

  § 4. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст.
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ VIII. Державно-правові вчення соціалістичного та комуністичного спрямування

  § 1. Вчення утопічного соціалізму

  § 2. Комуністична державно-правова ідеологія
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Розділ IX. Основні державно-правові вчення західної Європи другої половини XIX—XX ст.

  § 1. Державно-правові теорії позитивізму

  § 2. Теорії природного права

  § 3. Антидемократичні політико-правові теорії
       § ЛІТЕРАТУРА
       § Алфавітний іменний покажчик та назви праць авторів, у яких викладено державно-правові концепції

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.