Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ

  § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА ДО П'ЯТОГО ВИДАННЯ
       § ПЕРЕДМОВА ДО ПЕРШОГО ВИДАННЯ

  § ЧАСТИНА ПЕРША. ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОВА ДЕРЖАВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ)

  § Тема 1. Основні права людини як загальносоціальне явище

  § 1. Право як загальносоціальне явище

  § 2. Поняття основних прав людини

  § 3. Класифікація основних прав людини

  § 4. Міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення і захисту основних прав людини

  § 5. Основні тенденції розвитку прав людини

  § 6. Основні права дитини

  § 7. Загальносоціальні обов'язки людини

  § Тема 2. Права нації (народу) і права людини

  § 1. Основні права нації (народу)

  § 2. Види основних прав націй

  § 3. Міжнародно-правові засоби, спрямовані на здійснення і захист прав нації

  § 4. Специфічні права національних меншин

  § 5. Основні права людства

  § Тема 3. Правова держава як гарант здійснення та захисту прав людини — загальнолюдський соціально-політичний ідеал

  § 1. Основи концепції правової держави

  § 2. Основні загальні ознаки правової держави

  § 3. Правова держава як держава соціальної демократії
       § ЧАСТИНА ДРУГА. СУЧАСНІ ДЕРЖАВИ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

  § Тема 4. Поняття, соціальна сутність і причини виникнення держави.

  § 1. Загальне поняття й ознаки держави

  § 2. Виникнення держави

  § 3. Види типів держав за їх сутністю

  § 4. Функції держави

  § Тема 5. Сутність сучасних держав соціально-демократичної орієнтації

  § 1. Майбутня держава соціально-демократичного типу: сутність і передумови

  § 2. Поняття і види держав соціально-демократичної орієнтації

  § 3. Внутрішні завдання і функції держав соціально-демократичної орієнтації

  § 4. Зовнішні функції держав соціально-демократичної орієнтації

  § Тема 6. Форми держав

  § 1. Загальні поняття й елементи форми держави

  § 2. Види державного правління

  § 3. Основні види державного устрою

  § 4. Основні види державного режиму

  § Тема 7. Механізм та апарат держави

  § 1. Загальна характеристика механізму держави

  § 2. Загальна характеристика апарату та органів держави

  § 3. Принципи і риси апарату держав соціально-демократичної орієнтації. Його склад

  § Тема 8. Держава у політичній системі суспільства

  § 1. Загальнотеоретична характеристика політичної системи суспільства

  § 2. Загальнотеоретична характеристика елементів політичної системи

  § 3. Політична система суспільства соціально-демократичної орієнтації

  § 4. Форми взаємодії органів держави з громадськими об'єднаннями і трудовими колективами

  § ЧАСТИНА ТРЕТЯ. МЕХАНІЗМ ЮРИДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ (ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

  § Тема 9. Права людини і суб'єктивне юридичне право

  § 1. Право як волевиявлення держави.

  § 2. Юридичне право як засіб конкретно-історичної інтерпретації та реалізації прав людини

  § 3. Суб'єктивне юридичне право та юридичний обов'язок

  § 4.     Правовий (юридичний) статус особи

  § 5.     Права людини і права громадянина

  § Тема 10. Правові відносини

  § 1. Загальна характеристика правових відносин

  § 2. Суб'єкти правовідносин

  § 3. Об'єкти правовідносин

  § 4. Юридичні факти

  § Тема 11. Об'єктивне юридичне право та інші соціальні регулятори

  § 1. Загальне поняття й ознаки об'єктивного права

  § 2. Об'єктивне юридичне право та правосвідомість

  § Тема 12. Об'єктивне юридичне право у соціальній системі суспільства

  § 1. Деякі співвідношення

  § 2. Взаємозв'язок держави і права

  § 3. Функції права (правового регулювання)

  § Тема 13. Історична типологія об'єктивного юридичного права. Сутність права соціально-демократичної орієнтації

  § 1. Типологія права

  § 2. Основні принципи об'єктивного юридичного права

  § 3. Перехідний тип права соціально-демократичної орієнтації

  § 4. Конкретно-історичні та інші принципи права

  § Тема 14. Правотворчість. Зовнішні форми об'єктивного права

  § 1. Загальна характеристика правотворчості

  § 2. Форми права

  § 3. Правотворчість держав соціально-демократичної орієнтації

  § 4. Нормативно-правові акти

  § 5. Юридичні властивості нормативно-правових актів

  § 6. Чинність нормативно-правових актів

  § Тема 15. Правова система і система права. Система законодавства та систематизація нормативно-правових актів

  § 1. Правова система: поняття і різновиди

  § 2. Система права та її структура

  § 3. Система законодавства

  § 4. Систематизація законодавства

  § Тема 16. Правові (юридичні) норми

  § 1. Загальна характеристика правової норми

  § 2. Структура правової норми

  § 3. Норма права і стаття закону

  § 4. Види правових норм

  § Тема 17. Правомірна поведінка і реалізація правових норм.

  § 1. Загальна характеристика правомірної поведінки

  § 2. Загальна характеристика реалізації правових норм

  § 3. Загальна характеристика законності та правопорядку

  § 4. Загальносоціальні гарантії законності

  § 5. Юридичні гарантії законності

  § Тема 18. Застосування правових норм

  § 1. Загальна характеристика застосування правових норм

  § 2. Правозастосовні акти

  § 3. Загальна характеристика правозастосовної діяльності

  § 4. Застосування правових норм за аналогією у разі прогалини в законодавстві

  § Тема 19. Тлумачення правових норм

  § 1. Загальна характеристика тлумачення правових норм

  § 2. Інтерпретаційно-правові акти

  § Тема 20. Юридична відповідальність за правопорушення

  § 1. Загальна характеристика правопорушень

  § 2. Причини правопорушень

  § 3. Юридична відповідальність

  § Тема 21. Правове регулювання суспільних відносин та його ефективність

  § 1. Загальна характеристика правового регулювання

  § 2. Предмет, метод і типи правового регулювання

  § 3. Механізм правового регулювання

  § 4. Техніка правовою регулювання (юридична техніка)

  § 5. Ефективність правового регулювання

  § ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. ПРАВОЗНАВСТВО ТА ЙОГО МЕТОДОЛОГІЯ

  § Тема 22. Правознавство (юридична наука): загальнотеоретична характеристика

  § 1. Поняття і структура юридичної науки

  § 2. Предмет юридичної науки

  § 3. Функції юридичної науки

  § Тема 23. Методологія юридичної науки

  § 1. Поняття і склад методології правознавства

  § 2. Сучасні проблеми перетворення методології вітчизняної юриспруденції

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.