Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ

  § РОЗДІЛ 12. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

  § 12.1. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

  § 12. 2. Поняття трудової дисципліни і методи її забезпечення7

  § 12.3. Дисциплінарна відповідальність та її види

  § 12.4. Дисциплінарне стягнення: порядок накладання, оскарження та зняття

  § РОЗДІЛ 13. ОХОРОНА ПРАЦІ

  § 13.1. Поняття охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці

  § 13.2. Гарантії прав на охорону праці

  § 13.3. Організація охорони праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

  § 13.4. Державне управління охороною праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

  § РОЗДІЛ 14 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

  § 14.1. Поняття, загальні підстави та умови матеріальної відповідальності

  § 14.2. Відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

  § РОЗДІЛ 15 НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ В УКРАЇНІ

  § 15.1. Поняття та види нагляду й контролю за дотриманням законодавства про працю

  § 15.2. Органи нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю та їх компетенція

  § РОЗДІЛ 16 ТРУДОВІ СПОРИ

  § 16.1. Загальна характеристика трудових спорів

  § 16.2. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів

  § 16.3. Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
       § Список використаної та рекомендованої літератури

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.