• «      «

       § 
       § 
       § 
       §  I. . ,

  § 1.

  § 2.

  § 3.

  § 4.

  § 5.

  § 6.

  § 7.

  §  2.

  § 1. -

  § 2. -
       § 
       § 
       § 
       § 
       § 
       § 
       § 

  § 3. -

  § 4.

  § 5. -

  § 6.

  § 7.

  § 8.

  § 9.
       § 
       § 

  § 1. .

  § 2. .

  § 3.

  § 4. .

  § 5.
       §  (). -
       § 

  §  ( 1990 . -)
       §  ()
       § 
       § 
  «      «

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 2005-2018 .