Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § Вступ
       § Розділ І. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМуС В СИСТЕМІ МЕТОДІВ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

  § 1.1. Сутність міліції, загальна характеристика її правоохоронної діяльності

  § 1.2. Сутність, особливості та значення адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції

  § 1.3. Проблеми систематизації та класифікації заходів адміністративного примусу, що застосовуються міліцією

  § 1.4. Правові засади застосування міліцією адміністративного примусу
       § Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНО-ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

  § 2.1. Сутність, мета та підстави застосування міліцією адміністративно-запобіжних заходів

  § 2.2. Види адміністративно-запобіжних заходів, які застосовуються міліцією, підстави та порядок їх застосування

  § 2.2.1. Адміністративно-запобіжні заходи, які застосовуються міліцією з метою безпосереднього попередження чи виявлення правопорушень

  § 2.2.2. Юридична природа, зміст та правила застосування адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі

  § 2.2.3. Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються міліцією з метою забезпечення громадського порядку і громадської безпеки за надзвичайних обставин
       § Розділ III. ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

  § 3.1. Сутність, мета і види заходів адміністративного припинення та підстави їх застосування міліцією

  § 3.2. Самостійні заходи адміністративного припинення загального призначення і повноваження міліції щодо їх застосування

  § 3.3. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні проступки в діяльності міліції

  § 3.4. Особливості застосування міліцією заходів адміністративного припинення спеціального призначення
       § Розділ IV. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

  § 4.1. Загальна характеристика адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції та її підстав

  § 4.2. Адміністративні стягнення, які застосовуються міліцією, їх сутність, види і загальні правила накладення

  § 4.3. Адміністративні проступки, справи про які підвідомчі міліції, проблеми їх кваліфікації

  § 4.4. Проблеми здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні проступки
       § Бібліографія

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.