Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА

  § Питання 1. Суб'єкти права власності на землю.

  § Питання 2. Право і види власності на землю. Спільна часткова і спільна сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність.

  § Питання 3. Позбавлення права власності на землю і права користування землею. Порядок розгляду спорів.

  § Питання 4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення.

  § Питання 5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги.

  § Питання 6 Приватизація землі.

  § Питання 7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок.

  § Питання 8. Відшкодування збитків у зв'язку з викупом і примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків.

  § Питання 9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини.

  § Питання 10. Правове регулювання використання ядерної енергії і відповідальність за порушення у цій галузі.

  § Питання 11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди.

  § Питання 12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду.

  § Питання 13 Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання і відтворення лісів.

  § Питання 14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.

  § Питання 15. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти.

  § Питання 16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

  § Питання 17. Відповідальність за порушення водного законодавства.

  § Питання 18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Пільги та гарантії для громадян, які проживають на цій території.

  § Питання 19. Правовий статус громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АБС.

  § Питання 20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права та обов'язки користувачів надр. Плата за користування надрами.

  § Питання 21. Вирішення спорів із питань користування надрами. Відповідальність за порушення законодавства про надра.

  § Питання 22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори з цих питань.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.