Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ПЕРЕДМОВА
       § Глава І ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

  § § 1. Поняття, предмет і система банківського права

  § § 2, Спеціальні принципи і джерела банківського права

  § § 3, Питання вдосконалення банківського законодавства

  § § 4. Норми банківського права та їх класифікація

  § § 5. Банківські правовідносини, їх зміст і склад
       § Глава II БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  § § 1. Поняття, функції та структура банківської системи України

  § § 2. Виникнення та еволюція банківської справи

  § § 3. Питання функціонування банківської системи України
       § Глава III ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

  § § 1. Загальна характеристика правової природи Національного банку України

  § § 2. Основи взаємовідносин Національного банку України з вищими органами держави

  § § 3. Функції та операції Національного банку України

  § § 4. Мережа й організаційна структура

  § § 5. Організація роботи Національного банку України
       § Глава IV ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

  § § 1. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація

  § § 2. Порядок створення і припинення діяльності комерційного банку

  § § 3. Організаційна структура та управління комерційним банком

  § § 4. Операції та послуги комерційних банків

  § § 5. Правова охорона банківської таємниці'
       § Глава V ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І РОЗРАХУНКІВ

  § § 1. Правове регулювання грошового обігу

  § § 2. Поняття і зміст розрахункових правовідносин

  § § 3. Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків

  § § 4. Правова природа договору банківського рахунка

  § § 5. Порядок і форми розрахунків у господарському обігу
       § Глава VI ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

  § § 1. Поняття, призначення і види кредиту

  § § 2. Поняття та елементи кредитних правовідносин

  § § 3. Правова природа кредитного договору
       § Глава VII ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  § § 1. Поняття ринку цінних паперів та його регулювання

  § § 2. Поняття і види цінних паперів

  § § 3. Операції банків з цінними паперами
       § Глава VIII ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  § § 1. Сутність та основні поняття валютного законодавства

  § § 2. Система органів, що здійснюють валютне регулювання

  § § 3. Правове регулювання валютних операцій

  § § 4. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства
       § Глава IX ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

  § § 1. Суть банківського права провідних зарубіжних країн

  § § 2. Правова регламентація банківської діяльності в зарубіжних країнах

  § § 3. Організація і функціонування провідних банківських систем зарубіжних країн

  § § 4. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві
       § РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
       § ДОДАТКИ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.