9.3. Формування джерел фінансування проведення землеустрою

9.3. Формування джерел фінансування проведення землеустрою

87
0

Землеустрій здійснюється державними і комунальними
землевпорядними організаціями, головним чином, за рахунок засобів державного і
місцевих бюджетів. За рахунок засобів громадян і юридичних рсіб здійснюється
лише розробка землевпорядних проектів, пов’язаних з влаштуванням території,
корінним поліпшенням і охороною земельних ділянок від селів, зсувів,
підтоплення, засолення тощо. Таке формування джерел коштів не дає можливості
забезпечити виділення коштів для виконання всіх зростаючих обсягів
землевпорядних робіт, особливо тих, які пов’язані з передачею земельних ділянок
у власність і володіння громадян, межуванням земель, реорганізацією
сільськогосподарських підприємств і інших робіт.

В даний чгю виникає нагальна потреба в поновленні і
розширенні комплексу землевпорядних робіт, пов’язаних з вивченням земельного

124

фонду, плануванням використання й охорони земель,
підготовкою документів, необхідних для реєстрації права на земельні ділянки, а
також з обігом земель.

У зв’язку з цим найближчим часом необхідно розглянути шляхи
формування джерел фінансування землеустрою.

Основним критерієм формування коштів для здійснення робіт з
землеустрою повинно бути ув’язування джерел фінансування складу землевпорядних
робіт з їх соціально-економічною значимістю, а також фінансовою та
інвестиційною політикою держави.

В якості джерел фінансування повинні виступати:

•               кошти  державного  бюджету.  За  рахунок
цих  коштів   повинні

виконуватися роботи з землеустрою на землях державної
власності при

розробці і здійсненні державних програм, пов’язаних з
використанням та

охороною   земельних   ресурсів,   вивчення   і   планування
використання

земель, інвентаризацією земель та інших державних потреб;

•               кошти     бюджетів     областей     та
Уряду     АР     Крим.     За

рахунок цих коштів повинні виконуватися роботи з землеустрою
для

потреб регіонів і на землях, що знаходяться в державній
власності і їх розпорядженні, а також при розробці і здійсненні регіональних
програм;

•               коштів місцевих бюджетів. За рахунок цих
коштів виконуються

роботи для комунальних потреб і на землях, що знаходяться в
комунальній

власності;

•               коштів   громадян   і   юридичних   осіб
при   проведенні   робіт

за їх клопотаннями.

Доцільно при цьому конкретизувати види робіт, які
виконуються за рахунок коштів громадян і юридичних осіб, а також прийняти
відповідні нормативні акти по встановленню прийнятної плати за проведення
землевпорядних робіт, яке повинне здійснюватися шляхом введення фіксованих і
загальних меж плати, обумовленої з економічно обгрунтованою точністю, а також
шляхом руйнування існуючої сьогодні монополії на проведення цих робіт за
допомогою розвитку конкуренції між розробниками землевпорядної документації.

Як додаткові джерела засобів на виконання землеустрою можуть
залучатися:

банківські  кредитні  ресурси  і  засоби  приватних
інвесторів  на

рішення локальних землевпорядних задач;

спеціалізовані позабюджетні фонди, які формуються відповідно
до

земельного законодавства органами місцевого самоврядування.

125

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ