Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление


  § Анотація
       § Передмова
       § Розділ І

  § Глава 1 Юридичне визначення правоохоронної, судової та правозахисної діяльності

  § § 1. Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності

  § § 2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби)

  § § 3. Поняття судової та правозахисної діяльності

  § § 4. Предмет дисципліни

  § Глава 2 Законодавство про діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів

  § § 1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду,

  § § 2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних
       § Глава З Державна політика у сфері правоохорони

  § § 1. Спрямованість правоохоронної діяльності

  § § 2. Моральність і ефективність діяльності суду та правоохоронних органів

  § § 3. Координація правоохоронної діяльності
       § Розділ II

  § Глава 1 Основи здійснення правосуддя

  § § 1. Правосуддя, його ознаки та принципи

  § § 2. Судова система України

  § § 3. Органи суддівського самоврядування

  § Глава 2 Статус суддів

  § § 1. Суддя — носій судової влади. Гарантії незалежності суддів

  § § 2. Обрання суддів та припинення їх повноважень

  § § 3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів

  § § 4. Правовий та соціальний захист суддів
       § Глава З Місцеві суди

  § § 1. Місцевий суд — основна ланка системи судів загальної юрисдикції

  § § 2. Голова місцевого суду

  § § 3. Організація роботи місцевого суду

  § Глава 4 Апеляційні суди

  § § 1. Порядок обрання, склад та повноваження апеляційних судів

  § § 2. Голова апеляційного суду та його заступники

  § § 3. Організація роботи апеляційних судів

  § Глава 5 Військові суди

  § § 1. Види військових судів, порядок їх обрання, склад та загальні повноваження

  § § 2. Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону

  § § 3. Військовий суд регіону

  § § 4. Організація роботи військових судів

  § § 5. Особливості статусу суддів військових судів

  § Глава 6 Верховний Суд України

  § § 1. Місце Верховного Суду України у судовій системі. Його повноваження, склад та порядок обрання

  § § 2. Пленум Верховного Суду України.

  § § 3. Голова Верховного Суду України та його заступники

  § Глава 7 Господарські суди

  § § 1. Статус господарського суду. Система господарських судів

  § § 2. Склад та повноваження місцевого господарського

  § § 3. Склад та повноваження апеляційних господарських судів. Голова апеляційного господарського суду та його заступники

  § § 4. Склад та повноваження Вищого господарського суду України

  § Глава 8 Конституційний Суд України

  § § 1. Статус Конституційного Суду України. Його склад та повноваження

  § § 2. Порядок призначення суддів Конституційного

  § § 3. Голова Конституційного Суду України та його заступники

  § § 4. Організація роботи

  § Глава 9 Вища рада юстиції України

  § § 1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України

  § § 2. Організація діяльності Вищої ради юстиції України
       § Розділ III

  § Глава 1 Прокуратура України
       § § і. Місце прокуратури в системі органів державної влади

  § § 2. Функції прокуратури

  § § 3. Система прокуратури та організація її роботи

  § §4. Акти прокурорського реагування

  § §5. Кадри органів прокуратури

  § Глава 2 Органи внутрішніх справ України

  § § 1. Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України

  § § 2. Система органів внутрішніх справ України

  § § 3. Кримінальна міліція

  § § 4. Міліція громадської безпеки

  § § 5. Державна автомобільна інспекція

  § § 6. Міліція охорони

  § § 7. Спеціальні підрозділи міліції

  § § 8. Застосування міліцією

  § Глава З Державна податкова служба

  § § 1. Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби

  § § 2. Система та компетенція органів державної податкової служби

  § Глава 4 Виявлення та розслідування злочинів

  § § 1. Поняття виявлення та розслідування злочинів

  § §   2. Засади виявлення злочинів

  § § 3. Засади розслідування злочинів
       § Розділ IV

  § Глава 1 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

  § § 1. Загальна характеристика інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  § § 2. Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  § § 3. Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  § Глава 2 Юстиція України

  § § 1. Правозахисна діяльність юстиції

  § § 2. Система органів юстиції та організація їх роботи
       § Глава З Нотаріат в Україні

  § § 1. Загальна характеристика та основні завдання нотаріату

  § § 2. Структура та повноваження нотаріальних органів

  § § 3. Статус, правовий та соціальний захист нотаріусів

  § Глава 4 Адвокатура в Україні
       § § і. Загальна характеристика адвокатської діяльності

  § § 2. Організаційні засади діяльності адвокатури

  § Додаток
       § Список використаної та рекомендованої літератури

  § Зміст

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.