Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   14.  15.  16.  17.  18.  19.

  Зміст

  Передмова................................................................З

  РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА............................5

  Глава І. Поняття, предмет та система права соціального забезпечення..........................................5

  § 1. Теоретичні основи соціального

  забезпечення чи соціального захисту

  непрацездатних громадян......................................5

  § 2. Поняття й основні риси предмета

  та методу права соціального забезпечення............11

  § 3. Правові форми і види

  соціального забезпечення.............-.......................20

  § 4. Система права соціального

  забезпечення......................................................31

  Глава II. Джерела права соціального

  забезпечення. Органи, що здійснюють

  управління соціальним забезпеченням.....................38

  § 1. Поняття і загальна характеристика

  джерел права соціального забезпечення.................38

  § 2. Основні види нормативно-правових

  актів, що регулюють

  соціальне забезпечення........................................43

  § 3. Державні органи, що здійснюють

  управління соціальним забезпеченням..................53

  Глава III. Основні принципи права                                  ^

  соціального забезпечення......................................./б З

  § 1. Поняття і система принципів правового

  регулювання соціального забезпечення..................63

  § 2. Зміст принципів правового

  регулювання соціального забезпечення..................67

  380

  Глава IV. Правовідносини з соціального

  забезпечення .........................................................80

  § 1. Поняття і загальна характеристика

  правовідносин з соціального забезпечення .............80

  § 2, Основні риси пенсійних правовідносин............89

  § 3. Процедурні і процесуальні

  правовідносини у сфері права

  соціального забезпечення......................................99

  РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА....................... 106

  Глава V. Трудовий (страховий) стаж

  і вислуга років..................................................... 106

  § 1. Поняття трудового стажу, його види і значення у сфері

  соціального забезпечення................................... 106

  § 2. Обчислення стажу роботи........................... 109

  § 3. Вислуга років як спеціальний стаж роботи, застосований у пенсійному

  забезпеченні..................................................... 119

  § 4. Докази загального та спеціального

  і    стажу роботи................................................... 131

  уГлава VI. Пенсії за старістю.................................. 138

  § l-jrioHSTX* * соціальне призначення пенсії ....... 138

  § 2. Основні умови й особливості пенсійного забезпечення окремих категорій

  /   працівників jta шком.(старістю)^........................ 147

  \д\лава VII. Пенсії за вислугу років ......................... 161

  § 1. Поняття й умови призначення пенсії

  завислугуроків ............................................... 161

  §2/Пенсійне забезпечення громадян, о проходили військову службу

  €.службу в органах внутрішніх справ................ 164 ' Пенсії за вислугу років працівникам вільної авіації і льотно-випробувального

  складу............................................................. 172

  §4. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури, митних органів, науково-педагогічним працівникам, журналістам.................................. 176

  381

  §5. Пенсії за вислугу років окремим категоріям фахівців інших галузей

  /      господарського комплексу України ..................... 182

  V   Глава VIII. Пенсії по інвалідності.......................... 187

  §1. ПОНЯТТЯ пеНСІЇ ПП ІТ*яя тпднпгті

  Медичні і правові критеріїЧнщлідносіі................ 187

  §2^идиТрозміри пенсії по інвалідності

  й умови її призначення ..................................... 192

  §3. Деякі особливості пенсійного

  ,    забезпечення громадян по інвалідності................ 203

  V/ Глава IX. Пенсії в разі втрати годувальника........... 209

  §1. Поняття й особливості пенсії

  в разі втрати годувальника................................ 209

  §2. Умови призначення пенсії в разі

  втрати годувальника......................................... 214

  Глава X. Основні стадії здійснення права

  на трудову пенсію ................................................ 228~

  §1. Здійснення права на пенсію на стадії

  звертання за призначенням пенсії...................... 228

  §2. Здійснення права на пенсію на

  стадії призначення пенсії................................... 235

  §3. Здійснення права на пенсію

  на стадії виплати пенсії .................................... 249

  Глава XI. Соціальні пенсії і державні

  соціальні допомоги малозабезпеченим,

  багатодітним і неповним сім'ям............................ 255

   §1у Загальна характеристика соціальних пенсій ^тави їх надання^.........7........................~... 255

  §2^ Державні соціальні допомоги як

  інститут права соціального забезпечення............. 258

  §3.  Порядок і умови призначення окремих

  видів державної соціальної допомоги сім'ям

  з дітьми........................................................... 263

  Глава XII. Допомоги й інші соціальні

  послуги працівникам за рахунок

  державного соціального страхування...................... 278

  §1. Допомога по тимчасовій непрацездатності...... 278

  §2. Інші форми надання соціальних

  послуг по соціальному страхуванню.................... 298

  382

  Глава XIII. Гарантії та пільги в системі соціального

  захисту ветеранів війни,

  праці і військової служби..................-................... 310

  §1. Загальна характеристика

  правового статусу та соціального захисту

  ветеранів війни, праці і військової служби........... 310

  §2. Види і порядок надання соціальних

  пільг ветеранам війни, праці

  і військової служби .......................................... 317

  Глава XIV. Основні засоби захисту

  суб'єктивних прав громадян

  у сфері соціального забезпечення........................... 333

  ДОДАТОК № 1.

  Словник-довідник термінів,

  застосовуваних у підручнику.................................. 343

  ДОДАТОК № 2.

  Перелік законодавчих, нормативно-правових

  актів, рекомендованих для вивчаючих курс

  «Право соціального забезпенєннзї'

  в Україні» ........................................................... 369

  383

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   14.  15.  16.  17.  18.  19.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.