Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.

  ДОДАТОК № 2

  ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ

  ДЛЯ ВИВЧАЮЧИХ КУРС

  «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  В УКРАЇНІ*

  1.  Конституція України: Прийнята Верховною Ра­дою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верхов­ної Ради України, 1996,— № ЗО.— Ст. 141.

  2.  Концепція соціального забезпечення населення України: Схвалена постановою Верховної Ради Украї­ни від 21 грудня 1993 р. № 3758-ХІІ // Відомості Вер­ховної Ради України, 1994.— № 6.— Ст, 31.

  3. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік «Україна: поступ в XXI століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки». // Урядовий кур'єр, 2000. — № 34.

  4.  Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року: Указ Президента України від 24 травня 2000 року № 717/2000 // Офіційний вісник України, 2000.— № 21.— Ст. 858.

  5.  Про основні напрями реформування пенсійно­го забезпечення в Україні: Указ Президента України від 13 квітня 1998 р. № 291/98 // Офіційний вісник України, 1998.— № 15,— Ст. 569.

  369

  6.  Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2017-Ш // Відомості Верховної Ради Украї­ни, 2000.— № 48.— Ст. 409.

  7.  Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 року № 966-XIV // Відомості Верховної Ра­ди України, 1999.— № 38,.— Ст. 348.

  8.  Про затвердження прожиткового мінімуму на 2000 рік: Закон України від 5 жовтня 2000 року № 2025-Ш // Офіційний вісник, 2000,— № 44.— Ст. 1883.

  9. Про внесення змін до Закону України «Про вста­новлення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1999 рік»:

  Закон України від 15 вересня 1999 p. № 1047-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 45.— Ст. 398.

  10.  Про встановлення розміру мінімальної заробіт­ної плати на 2000 рік: Закон України від 1 червня 2000 року № 1766-111 Відомості Верховної Ради України, 2000.— № 35.— Ст. 288.

  11.  Основи законодавства України про загальноо­бов'язкове державне соціальне страхування: від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ра­ди України, 1998.— № 23.— Ст. 121.

  12.  Про збір на обов'язкове соціальне страхуван­ня: Закон України від 26 червня 1997 р. № 402/97-ВР

  (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ра­ди України, 1997.— № 37.— Ст. 238; 1998.— №14.— Ст. 53; № 20,— Ст. 101.

  13.  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного  випадку  на  виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату

  370

  працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 46-47.— Ст. 403.

  14.  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування па випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 року № 1533-Ш // Відомості Верхов­ної Ради України, 2000.— № 22.— Ст. 171.

  15.  Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ (зі змінами і доповнен­нями) // Відомості Верховної Ради України, 1992.— № 3.— Стст. 10, 11; № 32.— Ст. 459; 1993.— № 5.— Ст. 34; № 22.— Ст. 227; № 29. — Ст. 303; 1994.— № 24.— Ст. 179; 1995.— № 43.— Стст. 313, 314; 1996.— № 31.— Ст. 146; 1997.— № 45.— Ст. 283; 1998.— № 26. — Ст. 156; 1999.— № 52.— Ст. 456.

  16.  Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1997.— № 37.— Ст. 237; 1998. № 11-12.— Ст. 49, № 42.— Ст. 257; N° 49.— Ст. 303; 1999.— № 5-6.— Ст. 39; № 25.— Ст. 211; № 38.— Ст. 349.

  17.  Про підвищення мінімального розміру пенсії:

  Закон України від 15 липня 1999 p. № 979-XIV // Ві­домості Верховної Ради України, 1999.— № 40.— Ст. 359.

  18.  Про внесення змін до деякнх законів України: Закон України від 17 листопада 1999 p. № 1222-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 52.— Ст. 465.

  19. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною:

  Закон України від 1 червня 2000 року № 1767-Ш // Відомості Верховної Ради України, 2000.— №35.— Ст. 289.

  371

  20.  Про соціальний і правовий захист військово­службовців і членів їх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1992.— № 15.— Ст. 190; № 45.— Ст. 228; 1997.— № 12.— Ст. 103; № 45.— Ст. 228.

  21.  Про пенсійне забезпечення військовослуж­бовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХІІ // Відомості Верховної Ради Ук­раїни, 1992.— № 29.— Ст. 399; 1994.— № 24.— Ст. 178; 1996.— № 17.— Ст. 73; 1998.— № 8.— Ст. 149.

  22.  Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України від 24 березня 1998 р. № 203-98-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998.— № 40-41.— Ст. 249.

  23.  Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII // Відомості Верховної Ради України, 1991.— № 21.— Ст. 252; 1994.— № 45.— Ст. 404; № 45.— Ст. 406; 1996.— Х° 52.— Ст. 301.

  24.  Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:

  Закон України в редакції від 19 грудня 1991 р. № 2001-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992.— № 13.— Ст. 178; № 37.— Ст. 543; 1993.— № 10.— Ст. 76; № 26.— Ст. 277; № 29.— Ст. 305; № 32.— Ст. 343; 1995.— № 16. — Ст. 111; 1996.— № 35.— Ст. 162; 1997.— № 6.— Ст. 45; 1998.— № 21.— Ст. 109.

  25. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль­ного захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 р № 3551-ХІІ // Відомості Верховної Ради України 1993.— № 45.— Ст. 425; 1995.— Н> 44.— Ст. 329 1996.— № 1.— Ст. 1; № 3.— Ст. 11; 1997.— № 8.— Ст. 62.

  372

  26.  Про основні засади соціального захисту вете­ранів праці та іпших громадян похилого віку в Ук­раїні: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1994.— № 4.— Ст. 18; 1995.— Я° 45.— Ст. 339; 1996.— № 3.~ Ст. 11; 1997.— № 8.— Ст.62.

  27.  Про статус народпого депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 р. № 2790-ХІІ // Відо­мості Верховної Ради України, 1993.— № 3.— Ст. 17; 1994.— № 34.— Ст. 315; № 40.— 363; 1995,— № 35.— Ст. 270; № 34.— Ст. 268; 1997.— № 50. - Ст. 303; Офіційний вісник України, 2000.— № 43.— Ст. 1819.

  28.  Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХП (зі змінами і доповнення­ми) // Відомості Верховної Ради України, 1993. — № 52. — Ст. 490; 1995. — № 34. — Ст. 268; № 29- — Ст. 216; 1996. — № 16.— Ст.71.

  29.  Про статус суддів: Закон України від 15 груд­ня 1992 р. № 2862-ХП // Відомості Верховної Ради Ук­раїни, 1993.— № 8,— Ст. 56; 1994.— № 22.— Ст. 142; № 26.— Ст. 203; 1995.— № 34.— Ст. 268; 1996.— № 25.— Ст. 105.

  30.  Про прокуратуру: Закон України від 5 листопа­да 1991 р. № 178Э-ХП (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України, 1991.— № 53.— Ст, 793; 1993.— № 32.— 229; № 50.— Ст. 474; 1995.— № 11.— Ст. 71; № 34.— Ст. 268.

  31. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-ХП // Відомості Верховної Ради України, 1992.— № 27.— Ст. 382.

  32.  Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1991.— № 4.— Ст. 20; 1992.— № 36.— Ст. 526; 1993.—

  373

  №11.— Ст. 83; 1994.— Ni> 26.— Ст. 216; 1995.— Х° 15.— Ст. 102.

  33.  Митний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 12 грудня 1991 p. № 1970-ХП (зі змі­нами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Ук­раїни, 1992.— № 16.— Ст. 203; 1997.— № 35.— Ст. 218.

  34.  Про державну підтримку засобів масової інфор­мації та соціальний захист журналістів: Закон Украї­ни від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997.— № 50.— Ст. 302.

  35.  Про наукову і науково-технічну діяльність: За­кон України від 1 грудня 1998 р. № 284-Х // Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 2-3.— Ст. 20.

  36. Про внесення змін до Закону України «Про нау­кову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 6 квітня 2000 року № 1646-ІП // Відомості Верхов­ної Ради України, 2000.— № 28.— Ст. 223.

  37.  Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р. N° 803-ХІІ // Відомості Верховної Ра­ди України, 1991.— № 14,— Ст. 170; 1992.— Х° 12.— Ст. 169; 1993.— № 2.— Ст. 3; 1994.— № 45.— Ст. 408; 1996.— № з.— Ст. 11; Х° 9.— Ст. 42; 1997.™ № 8.— Ст. 62; 1998.— № 11-12.— Ст. 44.

  38. Про професійні спілки, їх права і гарантії діяль­ності: Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 45.— Ст. 397.

  39.  Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р, № 504-96-ВР // Відомості Верховоної Ради України, 1997.— № 2.— Ст. 4.

  40.  Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІП // Відомості Верховної Ради України, 2000.— № 50.— Ст. 435.

  41.  Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон

  України від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ // Відо­мості Верховної Ради України, 1993.— № 5.— Ст. 21; 1994.— № 11,— Ст. 47; 1999.— № 19.— Ст. 174.

  42. Про внесення змін до Закону України «Про про­ведення у Львівській області експерименту з призна­чення пенсій органами Пенсійного фонду України»: Закон України від 21 вересня 2000 року № 1980-ІП // Відомості Верховної Ради України, 1999.— № 5-6.— Ст. 41; 2000.— № 45.— Ст.  388.

  43.  Про державну соціальну допомогу малозабез­печеним сім'ям: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1768-Ш // Відомості Верховної Ради України, 2000.— № 35.— Ст. 290.

  44.  Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України від 16 листопада 2000 року № 2109-ІИ // Офіційний вісник України, 2000.— № 50.— Ст. 2146.

  45.  Про додаткові заходи щодо посилення соціаль­ного захисту багатодітних: і неповних сімей: Указ Президента України від ЗО грудня 2000 року № 1393/ 2000// Урядовий кур'єр, 2О01— № 3.

  46.  Про благодійництво  та благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. № 531/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1997.— № 46.— Ст. 292.

  47.  Про Державний бюдзкет України на 2000 рік:

  Закон України від 17 лютого 2000 р. № 1458-ПІ // Відомості Верховної Ради України, 2000.— № 14-16.— Ст. 121.

  374

  375

  48.  Про Державний бюджет України на 2001 рік:

  Закон України від 7 грудня 2000 року № 2120-Ш // Урядовий кур'єр, 2000.— № 243.

  49.  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою праце­здатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року № 2240-ИІ //Урядовий кур'єр, 2001.— № 38.

  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  50.  Положення про Пенсійний фонд України: За­тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р. № 345 // ЗП України, 1994.— № 9.— Ст. 229; 1998— № 3.— Ст. 69.

  51.  Положення про Фонд соціального страхуван­ня  України:  Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 972 (у ре­дакції від 31 серпня 1998 р.) // Офіційний вісник України/1998.— № 26.— Ст. 946; № 35.— Ст. 1300.

  52 Положення про Наглядову раду Фонду соціаль­ного страхування України: Затверджено постановок Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 972 (у редакції постанови Кабінету Міністрів Украї­ни № 1351 від 31 серпня 1998 р.) // Офіційний вісниі України, 1998.— №26.— Ст. 946.

  53.  Порядок видачі свідоцтва про загальнообов'яз­кове державне соціальне страхування: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпню 2000 р. № 1306 // Офіційний вісник України, 2000.-№ 34.— Ст. 1452.

  54.  Положення про медико-соціальну експертну комісію: Затверджено постановою Кабінету Міністрів

  376

  України від 22 лютого 1992 р. // ЗП України, 1992.— № 3— Ст. 69.

  55.  Про   обчислення   розміру   допомоги   по   тим­часовій непрацездатності: Постанова Кабінету Мі­ністрів України від 27 квітня 1998 р. № 571 // Офі­ційний вісник України, 1998'.— № 17.— Ст. 629.

  56.  Правила обчислення загального трудового ста­жу для призначення працівникам допомоги по тим­часовій    непрацездатності: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1998 р. № 1658 // Офіційний вісник України, 1998,— № 42.— Ст. 1556.

  57. Про затвердження наборів продуктів харчуван­ня, наборів продовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп на-слення: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656 // Офіційний вісник України, 2000.— № 16.— Ст. 675.

  58.  Про підвищення розмірів пенсій та інших со­ціальних виплат пенсіонерам: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2000 р. № 1686 // Урядовий кур'єр, 2000.— № 211.

  59.  Про розміри державної допомоги сім'ям з дітьми у 2001 році: Постанова Кабінету Міністрів Ук­раїни від 12 січня 2001 року № 141-1 // Урядовий кур'єр, 2001.— № 8.

  60. Про перелік наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-ле-дагогічяих працівників державних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової до­помоги при виході на пенсію відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»:

  377

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня

  1999  р. Хе 923 // Офіційний вісник України, 1999.— № 22.— Ст. 1010.

  60.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України бід 27 травня 1999 р. № 923 у зв'язку з прийняттям Закону України від 6 квітня

  2000  р. «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1191 // Офіційний вісник України, 2000.— № 31.— Ст. 1313.

  61.  Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, органі­зацій, перебування на яких дає право на призначен­ня пенсій та виплату грошової допомоги у разі вихо­ду на пенсію відповідно до Закону України «Про нау­кову і науково-технічну діяльність»: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 923 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1191)// Офіційний вісник України, 2000,— № 31.— Ст. 1313.

  62.  Порядок перерахунку пенсій науковим праців­никам державних наукових  установ,   організацій   та науково-педагогічним працівникам державних вищих навчальних закладів III—ІУ рівнів акредитації, які вийшли на пенсію до набрання чинності Закону Ук­раїни «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 № 924 // Офіційний вісник України, 1999.— Xs 22.— Ст. 1004.

  63.  Положення про Міністерство праці та соціаль­ної політики України: Затверджено Указом Президен­та України від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000 // Офі­ційний вісник України, 2000.— № 35.— Ст. 1482.

  378

  64.  Типове положення про головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації і управлін­ня праці та соціального захисту населення Севасто­польської міської державної адміністрації: Затвердже­но постановою Кабінету Міністрів України від 29 ве­ресня 2000 р. № 1498 // Офіційний вісник України, 2000.— № 40.— Ст. 1698.

  65.  Типове положення про управління праці та соціального захисту населення районної» районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації:

  Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2000 р. № 1498 // Офіційний вісник України, 2000.— № 40.— Ст. 1698.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 19      Главы: <   13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.