§ 27. Закон України «Про економічну самостійність України»

§ 27. Закон України «Про економічну самостійність України»

17
0

Закон України «Про економічну самостійність Украї­ни»,
прийнятий Верховною Радою Української РСР 3 серп­ня 1990 p., закріпив право
України самостійно визначати стратегію соціально-економічного розвитку в
інтересах на­роду України, структуру народного господарства, пріори­тетні
напрями господарської діяльності, форми і методи господарювання.

Закон передбачив різноманітність і рівноправність форм
власності, свободу підприємництва всіх юридичних і фізич­них осіб, самостійне
регулювання грошового обігу та захи­щеність внутрішнього ринку.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ