Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ЗМІСТ
       § ВСТУП

  § Розділ 1. ПРАВОВІ 11 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

  § Розділ 2. ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ, МЕТА, ЗАВДАННЯ І СОЩАЛЬНО-ЕКОНОМІЧІІЕ ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОХОРОНА ПРАЦІ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС»

  § Розділ 3. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

  § Розділ 4. САНІТАРІЯ І ГІГІЄНА ПРАЦІ

  § Розділ 5. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

  § Розділ 6. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

  § Розділ 7. ВИБУХОБЕЗПЕКА
       § ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЩ
       § СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
       § ДОДАТКИ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.