Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Національний університет внутрішніх справ: десять років становлення міліцейського вузу нової генерації
       § Десятиріччя університетської науки: здобутки та перспективи
       § Критичне мислення – сучасна освітня інновація
       § Поєднання універсальності і спеціалізації навчального процессу як детермінанта сучасної багатоступеневої вищої освіти
       § Соціологічна наука і соціальні проблеми органів правопорядку
       § Задачі та перспективи розвитку психології у системі відомчої науки ОВС
       § Удосконалення мовної підготовки майбутніх правознавців –  нагальна вимога часу
       § Сучасні шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки курсантів Національного університету внутрішніх справ
       § Підготовка фахівців-фінансистів для служби в органах внутрішніх справ
       § Досвід учених Національного університету внутрішніх справ у вивченні феномена торгівлі жінками в Україні
       § Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця ХVIII – початку ХХ ст.
       § Філософські і загальнокультурні обрії фундаментальних правових понять
       § Ідея права і національний характер
       § Основні напрямки досліджень особистості професіонала-правоохоронця в соціології і психології
       § Організаційні засади боротьби зі злочинністю
       § Поняття організованої злочинної групи в новому
       § Терор і тероризм: співвідношення і розмежування
       § Нове про суб'єкт злочину
       § Простір злочинності: межові колізії
       § Чи має соціум злочинців власну ідеологію?
       § Форми участі Президента України у правотворчості
       § Реалізація конституції як актуалізація свободи
       § Теоретичні засади конституціоналізму
       § Примус як ознака політичної відповідальності
       § Значення громадського контролю для розбудови України як демократичної держави
       § Боротьба зі злочинністю: проблеми визначення її ефективності
       § Економічна небезпека та економічні правопорушення
       § Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування
       § Суб’єкт злочинних посягань у кредитно-фінансовій сфері
       § Кримінологія службових правопорушень в органах внутрішніх справ України
       § Роль, мета та місце системи професійної підготовки кадрового персоналу для ОВС
       § Особливості призначення та проведення комп'ютерно-технічної експертизи
       § Психічні порушення, що виникають у постраждалих при надзвичайних ситуаціях, та дії міліції у цих умовах
       § Методика визначення оптимальної чисельності працівників штабних підрозділів ОВС
       § Організаційно-правові проблеми інформаційних технологій в управлінні ОВС
       § Державна система безпеки дорожнього руху України: історичний аспект розвитку
       § Висвітлення спеціальних операцій у засобах масової інформації
       § Регулювання діяльності з підтримки та відновлення миру в законодавстві зарубіжних країн
       § Наші автори

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.