Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ВСТУП

  § Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ"

  § 1.1. Поняття правоохоронної діяльності

  § 1.2. Поняття правоохоронних органів

  § 1.3. Предмет дисципліни "Судові та правоохоронні органи України"

  § 1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація

  § Розділ 2 СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

  § 2.1. Загальні засади судочинства в Україні

  § 2.2. Конституційний Суд України

  § 2.3. Система судів загальної юрисдикції

  § 2.4. Місцеві суди

  § 2.5. Апеляційні суди

  § 2.6. Вищі спеціалізовані суди

  § 2.7. Верховний Суд України

  § 2.8. Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних

  § 2.9. Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції

  § 2.10. Суддівське самоврядування в Україні

  § 2.11. Організаційне забезпечення діяльності судів
       § Розділ З ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

  § 3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України

  § 3.2. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора

  § 3.3. Слідство в органах прокуратури.

  § 3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності

  § 3.5. Кадри органів прокуратури

  § 3.6. Сутність змін, внесених у Закон України

  § Розділ 4 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  § 4.1. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

  § 4.2. Повноваження Служби безпеки України

  § 4.3. Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист

  § 4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

  § Розділ 5 ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

  § 5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

  § 5.2. Система органів внутрішніх справ

  § 5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

  § 5.4. Міліція: завдання, структура і повноваження

  § 5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції

  § Розділ 6 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

  § 6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби

  § 6.2. Права, обов'язки і відповідальність органів державної податкової служби

  § 6.3. Посадові особи органів Державної податкової служби України і їх правовий захист

  § 6.4. Податкова міліція: завдання, структура і повноваження

  § 6.5. Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист

  § Розділ 7 ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

  § 7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

  § 7.2. Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих Департаменту, та їх організаційна структура

  § Розділ 8 ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  § 8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб'єкти

  § 8.2. Обов'язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

  § 8.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

  § 8.4. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності

  § 8.5. Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

  § Розділ 9 ОРГАНИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА І ДІЗНАННЯ

  § 9.1. Поняття досудового розслідування і його форми

  § 9.2. Система органів досудового слідства в Україні

  § 9.3. Органи дізнання: система і компетенція

  § 9.4. Органи дізнання в системі МВС України

  § Розділ 10 ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

  § 10.1. Міністерство юстиції України

  § 10.2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

  § 10.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції

  § 10.4. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України

  § Розділ 11НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

  § 11.1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності

  § 11.2. Правові основи діяльності нотаріату

  § 11.3. Нотаріус

  § 11.4. Організаційна побудова нотаріату в Україні

  § 11.5. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій

  § 11.6. Загальні правила вчинення нотаріальних дій Місце вчинення нотаріальних дій

  § Розділ 12 АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

  § 12.1. Поняття адвокатури

  § 12.2. Принципи і гарантії адвокатської діяльності

  § 12.3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

  § 12.4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатів

  § 12.5. Організаційні форми адвокатської діяльності

  § 12.6. Види адвокатської діяльності

  § 12.7. Права адвоката при здійсненні адвокатської діяльності

  § 12.8. Адвокат у кримінальному процесі

  § 12.9. Представництво адвоката в цивільному процесі
       § Контрольні питання
       § СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
       § ЗМІСТ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.