Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Вступ

  § Розділ 1. Становлення спеціалізованих органів парламентського контролю в Україні і їх місце у системі органів державної влади

  § 1.1. Виникнення та еволюція державних органів контролю за виконанням бюджету в Україні

  § 1.2. Утвердження в Україні інституту омбудсмана

  § 1.3. Український омбудсман та Рахункова палата в інституціональному механізмі парламентського контролю

  § Розділ 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в механізмі реалізації Верховною Радою України парламентського контролю

  § 2.1. Призначення на посаду, звільнення з посади та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  § 2.2. Порядок звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

  § 2.3. Повноваження українського омбудсмана

  § 2.4. Організація роботи українського омбудсмана та гарантії його діяльності

  § Розділ 3. Рахункова палата як орган бюджетно-фінансового контролю в Україні

  § 3.1. Порядок формування і структура Рахункової палати

  § 3.2. Повноваження Рахункової палати

  § 3.3. Контроль за функціонуванням Рахункової палати та гарантії забезпечення її діяльності
       § Зміст

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.