Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § ЗМІСТ
       § СОДЕРЖАНИЕ

  § Прокуратура України у правозахисній системі держави: теоретичні та практичні аспекти

  § Захист прав людини і громадянина

  § Права національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти

  § Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові проблеми

  § До судово-правової реформи

  § Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів

  § Генеза адміністративно-процесуального права

  § Право, економіка, фінанси

  § Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення

  § Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності

  § Відповідальність сторони за договором за неналежне застосування санкцій до контрагента

  § Договірна правосуб'єктність сторін зовнішньоекономічного договору

  § Земельні ресурси в майновому обороті
       § Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України

  § Прострочення платежу за векселем та проблеми визначення розміру неустойки

  § Боротьба з корупцією та організованою злочинністю Організована злочинність: її аналіз та сучасний стан

  § Удосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою злочинністю

  § Визначення правового статусу суб'єктів боротьби з корупцією

  § Прокурорсько-слідча практика

  § Доказування фізіологічного афекту

  § Обставини, що підлягають встановленню у справах про торгівлю людьми

  § Консультаційний відділ

  § Порядок визнання рішень шоземних судів на території України

  § Пропозиції до законодавства

  § Соціальні аспекти та принципи державної політики у сфері боротьби з епідемією ВІЛ-інфекції

  § Комп'ютерна інформація як предмет злочинів, передбачених Розділом XVI КК України

  § Особливості парламентської етики в Україні

  § Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві

  § Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності

  § Кваліфікація злочинів, що стосуються втручання у діяльність посадових осіб

  § Дискусії та обговорення

  § Щодо стану і перспектив розвитку юридичної освіти в сучасній Україні

  § Проблеми судово-експертної діяльності в нормах чинного законодавства України

  § Проблеми класифікації юридичних осіб за новим законодавством України

  § Сторінки історії

  § Формування кадрового складу та визначення спеціалізації статутних судів Лівобережної України в судовій реформі 1760-1763 pp.

  § З практики Верховного Суду України

  § Правове життя

  § Міжнародна конференція з проблем реформування правової системи України

  § Обговорення проблем еволюції цивільного законодавства (з міжнародної конференції)

  § Рецензії
       § Нове дослідження з сучасних проблем правового регулювання міжнародної торгівлі

  § Актуальне дослідження правових проблем аграрної реформи в Україні*

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.