Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление


  § Анотація
       § Глава І Предмет і методи загальної теорії держави і права

  § §1. Загальна теорія держави і права як суспільна наука

  § §2. Предмет загальної теорії держави і права

  § §3. Соціальне призначення і цінність теорії держави і права як науки і учбової дисципліни

  § §4. Методи загальної теорії держави і права

  § Глава II Поняття права: основні концепції

  § §1. Нормативний підхід до розуміння права

  § §2. Моральний (етичний) підхід до розуміння права

  § §3. Соціологічний підхід до визначення права

  § §4. Генетичний підхід до розуміння права
       § Глава III Соціальна цінність, суть, функції і принципи права

  § §1. Об'єктивна необхідність права і його взаємозв'язок з державою, політикою і економікою

  § §2. Суть і функції права

  § §3. Принципи права

  § Глава IV Форми (джерела) права

  § §1. Поняття форми (джерела) права

  § §2. Види і характеристика форм права

  § §3. Види нормативно-правових актів

  § Глава V Поняття, структура і види норм права

  § §1. Поняття і характерні риси норм права

  § §2. Структура норм права

  § §3. Види правових норм

  § Глава VI Система права і система законодавства

  § §1. Поняття, основні риси і структура системи права

  § §2. Основні галузі права і їх коротка характеристика

  § §3. Система законодавства і основні види його систематизації

  § §4. Системи права в сучасному світі
       § Глава VII Поняття, види і структура правовідносин

  § §1. Поняття і основні ознаки правовідносин

  § §2. Види правовідносин

  § §3. Структура правовідносин

  § §4. Юридичні факти і їх класифікація

  § Глава VIII Правосвідомість і правова культура

  § §1. Поняття, структура і функції індивідуальної правосвідомості особи

  § §2. Поняття, структура і функції суспільної правосвідомості

  § §4. Формування правосвідомості і правової культури

  § Глава IX Правовий статус особи і права людини

  § §1. Поняття, зміст і принципи правового статусу особи

  § §2. Класифікація прав, свобод і обов'язків особи

  § §3. Права людини, права нації (народу) і їх розвиток в сучасний період

  § Глава X Законність і правопорядок

  § §1. Поняття законності

  § §2. Поняття правопорядку

  § §3. Основні вимоги (принципи) законності

  § §4. Гарантії законності і правопорядку
       § Глава XI Поняття, види, причини правопорушень і юридична відповідальність

  § §1. Поняття і види правопорушень

  § §2. Поняття і види юридичної відповідальності

  § §3. Підстави юридичної відповідальності

  § §4. Цілі юридичної відповідальності

  § §5. Соціальна природа і причини правопорушень
       § Глава XII Реалізація права і правомірна поведінка

  § §1. Значення і форми реалізації права

  § §2. Поняття правомірної поведінки

  § §3. Класифікація видів правомірної поведінки

  § §4. Характеристика окремих видів (типів) правомірної поведінки в залежності від мотивів і установок особи
       § Глава XIII Поняття, підстави і стадії застосування правових норм

  § §1. Поняття застосування правових норм

  § §2. Підстави застосування правових норм

  § §3. Механізм і стадії застосування правових норм
       § Глава XIV Пізнання фактичних обставин справи і вибір правової норми

  § §1. Аналіз і вивчення фактичних обставин справи

  § §2. Встановлення об'єктивної істини по справі

  § §3. Вибір правової норми, перевірка її тексту
       § Глава XV Ефективність правозастосувальної діяльності і прийняття рішень по справі

  § §1. Поняття і види правозастосувальних актів

  § §2. Основні вимоги правильного застосування правових норм і прийняття рішень по справі

  § §3. Ефективність правозастосувальної діяльності

  § §4. Поняття, види і причини правозастосувальних помилок
       § Глава XVI Тлумачення норм права

  § §1. Поняття тлумачення правових норм

  § §2. Види тлумачення правових норм

  § §3. Способи тлумачення правових норм

  § §4. Акти офіційного тлумачення правових норм
       § Глава XVII Застосування правових норм по аналогії

  § §1. Прогалини в праві і шляхи їх усунення

  § §2. Аналогія закону

  § §3. Аналогія права

  § §4. Загальні правила при застосуванні аналогії закону і аналогії права
       § ЗМІСТ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.