Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ВІД АВТОРА
       § РОЗДІЛ   І ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА РАДЯНСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  § § 1.   Поняття і основні риси радянського державного управління

  § § 2. Адміністративне право як галузь радянського соціалістичного права

  § § 3. Відмежування радянського адміністративного права від інших галузей права

  § § 4. Система радянського адміністративного права

  § § 5. Джерела радянського адміністративного права

  § § 6. Основи кодифікації радянського адміністративного права

  § § 7. Радянське адміністративне право як наука

  § § 8. Загальна характеристика адміністративного права інших соціалістичних держав
       § РОЗДІЛ   II ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  § § 1. Поняття принципу державного управління

  § § 2. Система основних принципів державного управління
       § РОЗДІЛ III АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ  НОРМИ І АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ  ВІДНОСИНИ

  § § 1. Поняття і види норм радянського адміністративного права

  § § 2. Поняття і види адміністративно-правових відносин

  § § 3. Елементи адміністративно-правових   відносин

  § § 4. Підстави виникнення, зміни і припинення радянських адміністративно-правових відносин

  § § 5. Захист радянських адміністративно-правових відносин
       § РОЗДІЛ IV ОРГАНИ  РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  § § 1. Поняття органу радянського державного управління

  § § 2. Основні етапи розвитку системи органів радянського державного управління

  § § 3. Система   органів  радянського  державного    управління

  § § 4. Види органів радянського державного управління

  § § 5. Принципи організаційної побудови апарату органів державного управління

  § § 6. Порядок затвердження і реєстрації штатів органів державного управління   підприємств і установ
       § РОЗДІЛ   V ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  § § 1. Суть і значення організаційної роботи виконавчих і розпорядчих органів державної влади

  § § 2.  Планування організаційної роботи виконавчих і розпорядчих органів державної влади

  § § 3. Робота з кадрами в державному управлінні

  § § 4. Організація перевірки виконання рішень в державному управлінні
       § РОЗДIЛ   VI АКТИ РАДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  § § 1. Поняття акта радянського державного управління

  § § 2. Радянський закон — непорушна основа акта радянського державного управління

  § § 3. Акт державного управління і указ Президії Верховної Ради

  § § 4. Акт державного управління та інші державно-правові   акти  і  матеріально-технічні   операції

  § § 5. Основні види актів радянського державного управління

  § § 6. Вимоги, які пред'являються до актів радянського державного управління

  § § 7. Неправильність і припинення дії актів радянського державного управління
       § РОЗДІЛ   VII РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНА  СЛУЖБА

  § § 1. Поняття і припципи радянської державної служби

  § § 2.   Класифікація радянських державних службовців, їх права і обов'язки

  § § 3. Виникнення і припинення державно-службових відносин. Проходження державної служби

  § § 4. Заохочення радянських державних службовців

  § § 5. Відповідальність радянських державних службовців
       § РОЗДІЛ VIII АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГРОМАДЯН СРСР
       § § І. Загальні положення

  § § 2. Права громадян СРСР у галузі державного управління

  § § 3. Обов'язки громадян СРСР у галузі державного управління

  § § 4. Адміністративно-правовий статус іноземців у СРСР
       § РОЗДІЛ IX АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СРСР

  § § 1. Загальні положення

  § § 2. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і ліквідації громадських організацій

  § § 3. Адміністративно-правове регулювання діяльності громадських організацій

  § § 4. Передача органам громадських організацій окремих державних функцій, здійснюваних органами державного управління
       § РОЗДІЛ  X ПЕРЕКОНАННЯ  І  ПРИМУС  У  РАДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

  § § 1. Поєднання переконання і примусу

  § § 2. Класифікація заходів адміністративного примусу
       § РОЗДІЛ XI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ЗАКОННОСТІ В РАДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

  § § 1. Засоби забезпечення законності

  § § 2. Державний і громадський контроль

  § § 3. Нагляд органів прокуратури

  § § 4. Роль суду в забезпеченні законності в державному управлінні

  § § 5. Державний і відомчий арбітраж

  § § 6. Адміністративний нагляд

  § § 7. Оскарження незаконних дій установ і службових осіб
       § ЗМІСТ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.