Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § Зміст

  § Передмова

  § Розділ І ПРАВО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  § § 1. Право екологічної безпеки — комплексна галузь права

  § § 2. Юридична природа екологічної безпеки

  § § 3. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки

  § Розділ II ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  § § 1. Правові засади національної екологічної безпеки

  § § 2. Правове регулювання транснаціональної екологічної безпеки

  § § 3. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки

  § Розділ III ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  § § 1. Теоретичні засади структурно-правової організації забез­печення екологічної безпеки

  § § 2. Органи загальної компетенції, їхні спеціалізовані структу­ри та повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки

  § § 3. Органи спеціальної компетенції та їхні повноваження у сфері забезпечення екологічної безпеки

  § § 4. Правова організація єдиної системи запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації

  § Розділ IV ПРАВО ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГИНУ БЕЗПЕКУ

  § § 1. Поняття та особливості суб'єктивного права громадян на екологічну безпеку

  § § 2. Функщонально-процедурне забезпечення реалізації права громадян на екологічну безпеку

  § § 3. Державний нагляд і контроль як гарантії права громадян на екологічну безпеку

  § § 4. Спеціально-правові гарантії захисту права людини та населення на екологічну безпеку

  § § 5. Превентивні гарантії реалізації та захисту права громадян на екологічну безпеку

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.