Анотація

Анотація

32
0

M. Й. КОРЖАНСЬКИЙ

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ

: І-

1-

Навчальний посібник

2-ге видання

НАУКОВА Б/БЛЮТЕКА «м. В Г Короленка

 

Київ • Атіка • 2002

ББК 67.9(4Укр)62я73 К-66

Коржанський М. И.

К-66     Кваліфікація  злочинів.  Навчальний   посібник.
Видання 2-ге-К.: Атіка, 2002,-640с. ISBN 966-7714-96-9

У навчальному посібнику викладені теорія і практика
кваліфікації злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, що був
прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року і введений у дію з 1
вересня 2001 року. У посібнику використана новітня доктрина кримінального права
і законодавства України, практика вищих судових органів України.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів
вищих юридичних навчальних закладів та слідчих, прокурорів, суддів і адвокатів.

ISBN 966-7714-96-9

ББК 67.9(4Укр)62я73

© M Й Коржанський, 2002 © Видавництво «Атіка», 2002

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ