Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § § 1. Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система.

  § § 2. Джерела цивільного процесуального права.

  § § 3. Поняття, значення і класифікація принципів цивільного процесуального права.

  § § 4. Принципи диспозитивності і змагальності у цивільному процесі.

  § § 5. Підвідомчість цивільних справ судам, їх види та загальні правила.

  § § 6. Підсудність справ: поняття, значення і види підсудності.

  § § 7. Поняття і мета доказування у цивільному процесі.

  § § 8. Поняття і види доказів у цивільному процесі. Джерела засобів доказування.

  § § 9. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Обов‘язок доказування.

  § § 10.  Судові витрати, їх поняття, види і відшкодування.

  § § 11.  Участь органів прокуратури у цивільному процесі.

  § § 12. Участь у цивільному процесі органів державного управління, профспілок, установ, підприємств, організацій та окремих громадян, які захищають права інших осіб.

  § § 13. Сторони в цивільному процесі. Поняття сторін, їх процесуальні права та обов‘язки.

  § § 14. Треті особи, їх види і процесуальні права та обов‘язки.

  § § 15. Представництво в цивільному процесі: поняття, види, умови.

  § § 16. Пред‘явлення позову. Зустрічний позов. Об‘єднання і роз‘єднання позовів. Зміст і форма позовної заяви.

  § § 17. Підготовка цивільної справи до судового розгляду, її процесуальний порядок, строки підготовки.

  § § 18. Забезпечення цивільного позову.

  § § 19. Судовий розгляд справи та його значення. Безпосередність, усність судового розгляду.

  § § 20. Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільної справи. Складові частини судового засідання.

  § § 21. Заходи, що застосовуються у судовому засіданні до  порушників і неповагу до суду.

  § § 22. Протокол судового засідання, його складання і зміст.   Зауваження на протокол судового засідання.

  § § 23. Судове рішення. Законність і обґрунтованість та зміст рішення.

  § § 24. Зупинення провадження по справі.

  § § 25. Закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду.

  § § 26. Характеристика справ про адміністративні правовідносини. Підвідомчість і їх підсудність, учасники судочинства.

  § §  27. Справи по скаргах на дії органів і службових осіб у зв‘язку з накладенням адміністративного стягнення.

  § § 28. Справи по скаргах на рішення і дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності.

  § § 29. Справи за заявами прокурора про визнання незаконним правового акту органу, рішення чи дії службової особи.

  § § 30. Справи по скаргах на рішення щодо релігійних організацій.

  § § 31. Окреме провадження в цивільному процесі: справи, які розглядаються такому порядку, особи, які беруть участь у справах, особливості розгляду справ.

  § § 32. Особливості судового розгляду у справах окремого провадження: про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

  § § 33. Особливості судового розгляду справ окремого провадження про усиновлення дітей, які проживають на території України, громадянами України, іноземними громадянами.

  § § 34. Провадження у справах про відновлення прав на втрачені цінні папери.

  § § 35. Касаційне провадження в цивільному процесі: завдання, право і строк оскарження і внесення подання.

  § § 36. Підстави для скасування і зміни судового рішення у касаційному порядку.

  § § 37. Перегляд у порядку нагляду рішень, ухвал, постанов у цивільній справі, завдання, суб‘єкти опротестування, суди, які розглядають справи.

  § § 38. Процесуальний порядок розгляду цивільних справ судами касаційної і наглядової інстанції.

  § § 39. Перегляд у зв‘язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду: значення, підстави і процесуальний порядок перегляду.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.