Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Конституція України як основне джерело трудового права нашої держави.
       § Кодекс законів про працю України як джерело трудового права нашої держави.
       § Трудові правовідносини та похідні  від них правовідносини.
       § Суб’єкти трудових правовідносин.
       § Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.
       § Правовий статус громадянина як суб’єкта трудового права.
       § Правовий статус працівника тісно пов'язаний з трудовою правосуб'єктністю, якою визначається сукупність трудової пра­воздатності та дієздатності.
       § Роль МОП у розвитку трудового права України.
       § Структура МОП
       § Трудовий договір.
       § Види трудового договору.
       § Форми трудового договору.
       § Підстави припинення трудового договору.
       § Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
       § Розрахунки при звільненні з роботи.
       § Колективний договір і угода
       § Укладення колективних договорів /угод/.
       § Неповний робочий час.
       § Скорочена тривалість робочого часу.
       § Надурочні роботи.
       § Час відпочинку і його правове регулювання.
       § Поняття і види відпусток.
       § Щорічні відпустки.
       § Щорічна основна оплачувана відпустка.
       § Додаткові відпустки.
       § Обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку.
       § ПРАЦЯ ЖІНОК
       § Правове регулювання праці неповнолітніх.
       § Органи, які розглядають трудові спори.
       § Права професійних спілок.
       § Випробування при прийнятті на роботу.
       § Повна матеріальна відповідальність працівників.
       § Обмежена матеріальна відповідальність працівників.
       § Охорона праці.
       § Правила про відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові  ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.
       § Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.