Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Передмова
       § Розділ І Загальні положення

  § Глава 1. Поняття, завдання і джерела цивільного процесуального права України

  § § 1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій

  § § 2. Поняття цивільного процесуального права і його значення

  § § 3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України

  § § 4. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії

  § § 5. Цивільне судочинство і його стадії

  § § 6. Наука цивільного процесуального права

  § § 7. Цивільний процес в іноземних державах12

  § Глава 2. Принципи цивільного процесуального права

  § § 1. Поняття принципів та їх значення

  § § 2. Система принципів та їх класифікація

  § § 3. Принципи, закріплені Конституцією України

  § § 4. Принципи, закріплені законодавством про судочинство

  § § 5. Система принципів цивільного процесу іноземних держав

  § Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини

  § § 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

  § § 2. Підстави і передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин

  § § 3. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин

  § § 4. Зміст цивільних процесуальних правовідносин

  § § 5. Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин

  § Глава 4. Сторони в цивільному процесі

  § § 1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов'язки

  § § 2. Процесуальна співучасть

  § § 3. Заміна неналежної сторони

  § § 4. Процесуальне правонаступництво

  § § 5. Участь сторін у цивільному процесі іноземних держав

  § Глава 5. Треті особи в цивільному процесі

  § § 1. Поняття і види третіх осіб

  § § 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги

  § § 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог

  § § 4. Участь третіх осіб в цивільному процесі іноземних держав

  § Глава 6. Участь органів прокуратури в цивільному процесі

  § § 1. Завдання органів прокуратури в цивільному процесі

  § § 2. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі

  § § 3. Участь прокурора в цивільному процесі у справі в суді першої інстанції

  § § 4. Участь прокурора в провадженні по оскарженню і перегляду судових рішень і ухвал

  § § 5. Цивільна процесуальна правосуб'єктність прокурора

  § § 6. Участь прокурора в цивільному процесі іноземних держав

  § Глава 7. Участь у процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб

  § § 1. Мета, підстави і процесуальні форми участі

  § § 2. Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі

  § § 3. Участь профспілок у цивільному процесі

  § § 4. Участь у цивільному процесі підприємств, установ, організацій та окремих громадян з метою захисту прав інших осіб

  § § 5. Цивільна процесуальна правосуб'єктність

  § § 6. Участь у цивільному процесі країн СНД органів державного управління, місцевого самоврядування, організацій і громадян з метою захисту прав, свобод і охоронюваних законом інтересів інших осіб

  § Глава 8. Представництво в цивільному процесі

  § § 1. Поняття та значення процесуального представництва

  § § 2. Види процесуального представництва

  § § 3. Повноваження процесуального представника

  § § 4. Процесуально-правове становище представника в провадженні цивільних справ у суді першої інстанції

  § § 5. Процесуально-правове становище представника в провадженні по перевірці законності і обґрунтованості судових рішень та зверненні їх до виконання

  § § 6. Представництво в цивільному процесі іноземних держав

  § Глава 9. Цивільні процесуальні строки

  § § 1. Поняття, значення і види процесуальних строків

  § § 2. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків

  § Глава 10. Підвідомчість цивільних справ

  § § 1. Поняття і види підвідомчості

  § § 2. Загальні правила визначення підвідомчості цивільних справ суду

  § § 3. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин

  § § 4. Підвідомчість спорів, що виникають з житлових правовідносин

  § § 5. Підвідомчість спорів, що виникають з авторських і суміжних прав

  § § 6. Підвідомчість спорів, що виникають з відносин, які врегульовані правом на відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг

  § § 7. Підвідомчість спорів, що виникають з шлюбно-сімейних правовідносин

  § § 8. Підвідомчість спорів, що виникають з трудових правовідносин

  § § 9. Підвідомчість справ, що виникають з екологічних правовідносин

  § § 10. Підвідомчість спорів, що виникають з кооперативних та інших правовідносин

  § Глава 11. Підсудність цивільних справ

  § § 1. Поняття і види підсудності

  § § 2. Наслідки порушення правил про підсудність. Зміна підсудності

  § Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи

  § § 1. Поняття та види витрат та їх значення

  § § 2. Державне мито

  § § 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи в суді

  § § 4. Розподіл та відшкодування понесених витрат у справі

  § Глава 13. Санкції цивільного процесуального права

  § § 1. Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права

  § § 2. Поняття, види і функції санкцій цивільного процесуального права

  § § 3. Цивільні процесуальні штрафи

  § § 4. Відшкодування майнових збитків

  § Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі

  § § 1. Роль доказів і доказування в цивільному процесі

  § § 2. Поняття і види доказів

  § § 3. Доказування

  § § 4. Засоби доказування Пояснення сторін і третіх осіб

  § § 5. Докази і доказування в цивільному процесі іноземних держав
       § Розділ II. Провадження в суді першої інстанції
       § А. Позовне провадження

  § Глава 15. Порушення цивільної справи в суді

  § § 1. Позов — процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді

  § § 2. Право на позов. Право на пред'явлення позову і процесуальний порядок його реалізації

  § § 3. Об'єднання і роз'єднання позовів

  § § 4. Процесуальні засоби, що забезпечують відповідачу захист своїх інтересів проти позову

  § § 5. Зміни в позовному спорі

  § § 6. Забезпечення позову

  § § 7. Процесуальні засоби порушення цивільної справи в судах іноземних держав

  § Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду

  § § 1. Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду

  § § 2. Завдання, зміст і процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду

  § § 3. Судові виклики і повідомлення

  § § 4. Підготовча стадія в цивільному процесі іноземних держав

  § Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ

  § § 1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ

  § § 2. Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних справ

  § § 3. Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ

  § § 4. фіксування цивільного процесу та протоколи

  § § 5. Розгляд цивільних справ в судах іноземних держав

  § Глава 18. Постанови суду першої інстанції

  § § 1. Поняття і види судових постанов

  § § 2. Суть судового рішення

  § § 3. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення

  § § 4. Негайне виконання, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання

  § § 5. Виправлення недоліків рішення судом, що його постановив

  § § 6. Набрання чинності рішенням суду

  § § 7. Ухвали суду першої інстанції

  § § 8. Рішення суду в цивільному процесі іноземних держав
       § Б. Непозовні провадження

  § Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин

  § § 1. Суть, значення провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин

  § § 2. Справи по скаргах на неправильності в списках виборців та в списках громадян, які мають право брати участь в референдумі

  § § 3. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заявах про скасування рішення виборчої комісії

  § § 4. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України

  § § 5. Справи по скаргах, заявах на рішення, дії' або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів України

  § § 6. Справи по скаргах на р_ішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії

  § § 7. Справи по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності

  § § 8. Справи по скаргах на дії органів і посадових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень

  § § 9. Справи по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності

  § § 10. Справи по скаргах на рішення, прийнятті щодо релігійних організацій

  § §11. Справи за заявами прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи10

  § § 12. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби

  § § 13. Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому страхуванню

  § § 14. Справи про заборону політичної партії і про анулювання реєстраційного свідоцтва

  § Глава 20. Окреме провадження

  § § 1. Суть і значення окремого провадження

  § § 2. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження

  § § 3. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження

  § § 4. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

  § § 5. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим

  § § 6. Усиновлення дітей, які проживають на території України

  § § 7. Встановлення неправильності запису в актах громадянського стану

  § § 8. Встановлення фактів, що мають юридичне значення

  § § 9. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника

  § § 10. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні

  § Глава 22. Апеляційне провадження

  § § 1. Суть і значення апеляційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції

  § § 2. Право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації

  § § 3. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції

  § § 4. Повноваження суду апеляційної інстанції

  § § 5. Апеляційне оскарження і перевірка ухвал суду першої інстанції

  § § 6. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції

  § Глава 23. Касаційне провадження

  § § 1. Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої і апеляційної інстанцій

  § § 2. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації

  § § 3. Передача справи на касаційний розгляд складу судової палати, підготовка до розгляду і процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

  § § 4. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали

  § Глава 24. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами

  § § 1. Суть і значення перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами

  § § 2. Підстави перегляду рішень і ухвал суду в зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами

  § § 3. Процесуальний порядок перегляду справи у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами
       § Розділ IV. Звернення судових рішень до виконання

  § Глава 25. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання

  § § 1. Рішення, які звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи

  § § 2. Повноваження суду, пов'язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень
       § Розділ V. Міжнародний цивільний процес

  § Глава 26. Цивільне судочинство України з іноземним елементом

  § § 1. Правове регулювання цивільного судочинства з іноземним елементом

  § § 2. Правове становище іноземців у цивільному процесі

  § § 3. Підсудність справ з іноземним елементом

  § § 4. Докази і доказування у справах з іноземним елементом

  § § 5. Виконання доручень іноземних судів

  § § 6. Визнання і виконання рішень іноземних судів

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.