1.4. Ресурси організації.

1.4. Ресурси організації.

166
0

Зовнішнє сепеаовпше організації,

сєредовпша прямого та непрямого вплпву

Усі формальні організації характеризуються наявністю
визначених ресурсів, потрібних для діяльності. У процесі діяльності організація
перетворює ресурси для досягнення своєї мети — випуску продукції або надання
послуг. До таких ресурсів належать: люди (людські ресурси), капітал (фінансові
ресурси), матеріали (матеріальні ресурси), технологія (технологічні ресурси),
інформація (інформаційні ресурси) тощо.

Приклад. Якщо організація має за мету виробляти продукцію,
яка задовольнятиме духовні потреби суспільства — кінофільм, концерт, театральна
вистава, книга, журнал тощо, вона має переробляти такі ресурси, як інформаційні
(найголовніші ресурси для цього виду продукції), матеріальні, виробничі,
фінансові.

Найважливіша характеристика організації — її взаємозв’язок
із зовнішнім середовищем. Жодна організація не може існувати сама по собі.
Організації повністю залежать від зовнішнього середовища, тобто від ресурсів,
споживачів тих результатів, яких вона намагається досягти. Зовнішнє середовище
складається з середовища прямого впливу (рис. 1.5) і середовища непрямого
впливу (рис. 1.6). Чинники зовнішнього середовища впливають на все, що
відбувається всередині організації.

Постачальники трудових ресурсів

Споживачі

ОРГАНІЗАЦІЯ

Профспілки

Конкуренти

Закони та державні органи

Рис. 1.5. Середовище прямого впливу на організацію

Приклад. Уведення нової автоматизованої технології може
забезпечити організації переваги в конкуренції. Але щоб використати цю нову
технологію, організація змушена шукати людей з певними навичками і поглядами.
Знайти потрібних фахівців, які були б зацікавлені в переході на роботу до цієї
організації, буває досить складно. Якщо

13

>>>14>>>

економічна кон’юнктура підвищується та існує конкуренція на
ринку таких спеціалістів, організація може бути вимушена підняти заробітну
плату, щоб заохотити цих спеціалістів до роботи.

Міжнародні події Стан економіки
/ ОРГАНІЗАЦІЯ
/
■ Науково-технічний

прогрес

^                                       j

Соціально-культурні чинники
Екологічні умови

Рис. 1.6. Середовище непрямого впливу на організацію

На діяльність організації, крім зовнішнього, впливає і
внутрішнє середовище (рис. 1.7), яке детальніше розглянемо у підрозд. 2.3.

Економіка

Рис. 1.7. Чинники та змінні зовнішнього та внутрішнього
середовищ організації

>>>15>>>

З кожним роком керівництво вимушене враховувати все більшу
кількість чинників зовнішнього середовища, які набувають глобального характеру.
Організації повністю залежать від навколишнього середовища, яке, як правило,
знаходиться поза впливом менеджера (керівника).

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ