2.2. Місія організації. Визначення цілей організації

2.2. Місія організації. Визначення цілей організації

187
0

Місія — головна, загальна ціль організації, яка визначає
причину її існування.

Місія організації конкретизує статус фірми і забезпечує
напрям та орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних
рівнях. Формулювання місії має охоплювати таке:

— завдання фірми з погляду її основних послуг і виробів,
ринків і технологій, тобто, якою підприємницькою діяльністю займається фірма;

— зовнішнє середовище стосовно фірми,  яке визначає її
робочі принципи;

— культура організації: який робочий клімат існує всередині
фірми і яких людей він приваблює.

Згідно з визначенням менеджменту всі зусилля організації
мають бути спрямовані на досягнення цілей фірми. Той, хто хоче досягти мети,
повинен її знати. Лише мистецтво вибору, формулювання правильної мети та
процесу ЇЇ реалізації, включаючи оцінку її досягнення, притаманне професійному
керівнику.

«Хто не знає, куди направляється, дуже здивовується, коли
потрапляє не туди», — зазначав Марк Твен. Управляти — це стимулювати інших до
досягнення певної мети, а не примушувати їх робити те, що вважаєш правильним.

Прикладом правильно сформульованої місії може слугувати
формулювання місії одного з провідних банків США «Сан Бенкс»: «Місія

51

>>>52>>>

компанії — забезпечення економічного розвитку та добробуту
клієнтів, яких обслуговує компанія, шляхом надання громадянам і підприємствам
якісних банківських послуг таким чином і в такому обсязі, які відповідають
високим професійним та етичним нормам, забезпечення справедливого та
відповідного прибутку акціонерів і справедливого ставлення до співробітників»
[ЗО].

Вироблені на основі місії цілі організації є критерієм для
всього подальшого процесу прийняття управлінських рішень. Якщо керівники не
знають основної цілі, то вони не матимуть основи для вибору найкращої
альтернативи.

Без визначення місії як орієнтира керівники мають приймати
рішення на основі своїх індивідуальних цінностей. Чітке визначення цілей
передбачає опис продукції ринків, розмір обороту, прибутків тощо.

Цілі мають відповідати таким вимогам:

І.Бути конкретними, результати їх здійснення можна виміряти.
Наприклад, збільшити частку ринку щодо продукту А на 10 %, зменшити витрати на
собівартість перевезень на 5 %.

2. Мати чітко визначений горизонт планування. Згідно з
горизонтом планування розрізняють довгострокові, тактичні та оперативні цілі.

3. Бути досяжними. Встановлення цілей, які не забезпечуються
ресурсом організації або здійснення яких не відповідає зовнішнім умовам, може
призвести до катастрофічних наслідків. Наприклад, фірма RCA мало не
збанкрутіла, коли намагалася стати основним виробником ЕОМ. Опинилась вона в
такому становищі, оскільки не мала досвіду, який дозволив би їй конкурувати з
IBM.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ