Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА
       § Розділ I ІНФОРМАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

  § 1.1. Загальні аспекти визначення понять інформації та управління

  § 1.2. Інформаційний характер управління та інформаційний підхід до пізнання

  § 1.3. Базовий інформаційний механізм управління в соціальних системах

  § 1.4. Ефективність соціального управління
       § РОЗДІЛ II ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

  § 2.1. Ідеологія інформаційного суспільства

  § 2.2. Контури розвитку основ інформаційного суспільства в Україні

  § 2.3. Державне регулювання інформаційних процесів
       § РОЗДІЛ III ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

  § 3.1. Концепція державної інформаційної політики

  § 3.2. Стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного простору України

  § 3.3. Державне управління національними інформаційними ресурсами

  § 3.4. Державні органи управління інформатизацією

  § 3.5. Організаційно-правові засади удосконалення національної інформаційної інфраструктури (інформаційні технології, телекомунікаційні мережі, інформаційний ринок)
       § РОЗДІЛ IV ПРАВОВА ОСНОВА IНФОРМАТИЗАЦIЇ УКРАЇНИ

  § 4.1. Нормативно-правова база та програма інформатизації України

  § 4.2. Державна інформаційна політика та її правове забезпечення

  § 4.3. Засоби масової інформації і державна інформаційна політика. Нормативно-правова організація інформаційних відносин

  § 4.4. Механізми забезпечення конституційного права громадян на інформацію та механізми інформаційної безпеки

  § 4.5. Проблеми теорії та практики правового регулювання в інформаційному суспільстві
       § РОЗДІЛ V РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: IНФОРМАТИЗАЦIЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

  § 5.1. Інформація в органах державного управління

  § 5.2.  Інформаційне забезпечення підготовки та прийняття управлінських рішень

  § 5.3.  Організаційний аспект інформатизації діяльності органів державної влади

  § 5.4. Формування та використання інформаційного простору органами державної влади
       § ВИСНОВКИ
       § Список використаних джерел

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.