Глава 2.6. Управління і державний лад в Україні у XIX- поч. XX...

Глава 2.6. Управління і державний лад в Україні у XIX- поч. XX століть

64
0

Протягом майже 150-ти років від кінця XVIII ст. до початку
XX ст. українські землі перебували під владою двох імперій — Російської та
Австрійської. Як і більшість імперій, держави Романових та Габсбургів являли
собою величезні території, населення яких складалося з етнічно та культурно
різноманітних народів. Під владою Російської імперії перебували: Лівобережна
Україна — Гетьманщина; Слобідська Україна; Південна Україна — Причорномор’я;
Правобережна Україна — Київщина, Брацлавщина, Волинь, Поділля. До складу
Австрійської імперії ввійшли землі Західної України — Галичина, Буковина і
Закарпаття. Так на початку Новітньої доби українці опинились у складі відмінної
від традиційного устрою політичної системи.

В особі імператора (царя, цісара) символізувалася надмірно
централізована політична влада, яка здебільшого ігнорувала погляди та бажання
своїх підданих. Владні структури вимагали від останніх абсолютної покори й
вірності, за що імператор і його урядовці обіцяли підлеглим безпеку,
стабільність і порядок. Цей устрій багатьма сприймався як розумний та навіть
привабливий.

Головною опорною імперської влади в управлінні численними,
розкиданими на великі території підданими були армія та бюрократія. Армія
виконувала, крім оборонно-наступальної, ще й функцію забезпечення внутрішнього
порядку в державі. Бюрократія прагнула організувати суспільне життя в інтересах
імперії та займалася збором податків, більша частина яких йшла на утримання її
самої та армії. На відміну від шляхти, що панувала в Україні у XVIII ст. й
діяла за принципом «чим менше втручання уряду, тим краще», імперська
бюрократія XIX ст. вважала, що лише чітке регламентування усіх сторін
суспільного життя може покращити функціонування державного механізму. І хоча
місцева верхівка й надалі зберігала свій вплив, проте важливі рішення, що

визначали життя українців, все частіше приймались у далеких
від України столицях.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ