Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § Розділ 1 Вступ до державного управління та його теоретико-методологічні основи

  § Глава 1.1. Природа і зміст державного управління

  § Глава 1.2. Управління як соціальне явище

  § 1.2.1. Мета і суть управління

  § 1.2.2. Ознаки державного управління

  § 1.2.3. Суб'єкти і об'єкти державного управління

  § 1.2.4. Риси державного управління

  § Глава 1.3. Предмет державного управління

  § 1.3.1. Еволюція дослідження предмету державного управління

  § 1.3.2. Особливості поняття "державне управління"

  § 1.3.3. Визначення предмету державного управління

  § Глава 1.4. Метод теорії управління

  § 1.4.1. Види методів теорії управління

  § 1.4.2. Мистецтво управління

  § 1.4.3. Структура курсу "Державне управління"

  § 1.4.4. Категорії державного управління

  § Глава 1.5. Принципи державного управління

  § Розділ 2 Історичний досвід державного управління в Україні

  § Глава 2.1. Держава і управління Київської Русі

  § Глава 2.3. Управління в Українських землях за польсько-литовської доби

  § Глава 2.4. Український державний лад і управління періоду Визвольної боротьби

  § Глава 2.5. Державне управління періоду занепаду козацько-гетьманської держави

  § Глава 2.6. Управління і державний лад в Україні у XIX- поч. XX століть

  § 2.6.1. Державне управління та місцеве самоврядування Австрійської імперії

  § 2.6.2. Державне управління Російської імперії

  § 2.6.3. Державний лад Російсько-ї імперії (поч. XX ст.-1917р.)

  § Глава 2.7. Українська державність у період визвольних змагань 1917-1920 років

  § 2.7.1. Українська республіка в часи Центральної Ради

  § 2.7.2. Українська гетьманська держава

  § 2.7.3. Директорія Української Народної Республіки

  § 2.7.4. Західно-Українська Народна Республіка

  § 2.8.1. Радянська Україна у 20-ті роки

  § 2.8.2. Радянська модернізація України у 30-ті роки

  § 2.8.3. Україна під час Другої світової війни

  § 2.8.4. Післявоєнна відбудова і розвиток України (1945-1956)

  § 2.8.5. Україна в умовах десталінізації (1956-1964)

  § 2.8.6. Україна в період застою та загострення кризи радянської системи (1965-1985)

  § 2.8.7. Україна в часи перебудови і розпаду Радянського

  § Глава 3.1. Сутність і класифікація функцій державного управління

  § Глава 3.2. Характеристика загальних (основних) функцій

  § 3.2.1. Адміністративно-політичні функції

  § 3.2.2. Економічні функції

  § 3.2.3. Соціальні функціїя

  § 3.2.4. Культурно-освітні функції

  § Глава 3.3. Спеціальні (спеціалізовані) функції

  § 3.3.1. Стратегічне планування

  § 3.3.2. Функція прийняття управлінських рішень

  § 3.3.3. Функція організації діяльності

  § 3.3.4. Функція мотивації

  § 3.3.5. Контрольна функція управління

  § Глава 3.4. Допоміжні функції

  § 3.4.1. Управління людськими ресурсами

  § 3.4.2. Фінансова діяльність і бюджетний процес

  § 3.4.3. Юридично-судові функції

  § 3.4.4. Діловодство та документування

  § 3.4.5. Зв'язки з громадськістю (public relations)

  § Глава 4.1. Поняття і класифікація методів державного управління

  § Глава 4.2. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи

  § Глава 4.3. Економічні методи

  § Глава 4.4. Правові методи

  § Глава 4.5. Соціально-психологічні методи

  § Розділ 5 Державне управління та виконавча влада

  § Глава 5.1. Конституційна модель розподілу влади в Україні

  § Глава 5.2. Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв'язок

  § Глава 5.3. Адміністративна реформа в Україні

  § 5.3.1. Суть адміністративної реформи

  § 5.3.2. Основні напрямки адміністративної реформи

  § Глава 6.1. Характеристика державного апарату

  § Глава 6.2. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади

  § Глава 6.3. Конституційні засади побудови і діяльності системи органів виконавчої влади України

  § Глава 7,1. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація

  § Глава 7.3. Класифікація посад державних службовців

  § Глава 7.4. Проходження державної служби та управління державною службою

  § 7.4.1. Процес проходження державної служби

  § 7.4.2. Управління державною службою

  § Глава 7.5. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців

  § Глава 8.1. Форми управлінської діяльності

  § Глава 8.2. Правові акти управління

  § Глава 8.3. Звернення громадян та їх розгляд органами державного управління

  § Глава 8.4. Специфіка юридичної відповідальності в державному управлінні

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.