Оглавление

Оглавление

61
0

§ Анотація

§ Розділ 1 Вступ до державного управління та його теоретико-методологічні
основи

§ Глава 1.1. Природа і зміст державного управління

§ Глава 1.2. Управління як соціальне явище

§ 1.2.1. Мета і суть управління

§ 1.2.2. Ознаки державного управління

§ 1.2.3. Суб’єкти і об’єкти державного управління

§ 1.2.4. Риси державного управління

§ Глава 1.3. Предмет державного управління

§ 1.3.1. Еволюція дослідження предмету державного управління

§ 1.3.2. Особливості поняття «державне управління»

§ 1.3.3. Визначення предмету державного управління

§ Глава 1.4. Метод теорії управління

§ 1.4.1. Види методів теорії управління

§ 1.4.2. Мистецтво управління

§ 1.4.3. Структура курсу «Державне управління»

§ 1.4.4. Категорії державного управління

§ Глава 1.5. Принципи державного управління

§ Розділ 2 Історичний досвід державного управління в Україні

§ Глава 2.1. Держава і управління Київської Русі

§ Глава 2.3. Управління в Українських землях за польсько-литовської доби

§ Глава 2.4. Український державний лад і управління періоду Визвольної
боротьби

§ Глава 2.5. Державне управління періоду занепаду козацько-гетьманської
держави

§ Глава 2.6. Управління і державний лад в Україні у XIX- поч. XX століть

§ 2.6.1. Державне управління та місцеве самоврядування Австрійської імперії

§ 2.6.2. Державне управління Російської імперії

§ 2.6.3. Державний лад Російсько-ї імперії (поч. XX ст.-1917р.)

§ Глава 2.7. Українська державність у період визвольних змагань 1917-1920
років

§ 2.7.1. Українська республіка в часи Центральної Ради

§ 2.7.2. Українська гетьманська держава

§ 2.7.3. Директорія Української Народної Республіки

§ 2.7.4. Західно-Українська Народна Республіка

§ 2.8.1. Радянська Україна у 20-ті роки

§ 2.8.2. Радянська модернізація України у 30-ті роки

§ 2.8.3. Україна під час Другої світової війни

§ 2.8.4. Післявоєнна відбудова і розвиток України (1945-1956)

§ 2.8.5. Україна в умовах десталінізації (1956-1964)

§ 2.8.6. Україна в період застою та загострення кризи радянської системи
(1965-1985)

§ 2.8.7. Україна в часи перебудови і розпаду Радянського

§ Глава 3.1. Сутність і класифікація функцій державного управління

§ Глава 3.2. Характеристика загальних (основних) функцій

§ 3.2.1. Адміністративно-політичні функції

§ 3.2.2. Економічні функції

§ 3.2.3. Соціальні функціїя

§ 3.2.4. Культурно-освітні функції

§ Глава 3.3. Спеціальні (спеціалізовані) функції

§ 3.3.1. Стратегічне планування

§ 3.3.2. Функція прийняття управлінських рішень

§ 3.3.3. Функція організації діяльності

§ 3.3.4. Функція мотивації

§ 3.3.5. Контрольна функція управління

§ Глава 3.4. Допоміжні функції

§ 3.4.1. Управління людськими ресурсами

§ 3.4.2. Фінансова діяльність і бюджетний процес

§ 3.4.3. Юридично-судові функції

§ 3.4.4. Діловодство та документування

§ 3.4.5. Зв’язки з громадськістю (public relations)

§ Глава 4.1. Поняття і класифікація методів державного управління

§ Глава 4.2. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи

§ Глава 4.3. Економічні методи

§ Глава 4.4. Правові методи

§ Глава 4.5. Соціально-психологічні методи

§ Розділ 5 Державне управління та виконавча влада

§ Глава 5.1. Конституційна модель розподілу влади в Україні

§ Глава 5.2. Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення,
взаємозв’язок

§ Глава 5.3. Адміністративна реформа в Україні

§ 5.3.1. Суть адміністративної реформи

§ 5.3.2. Основні напрямки адміністративної реформи

§ Глава 6.1. Характеристика державного апарату

§ Глава 6.2. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади

§ Глава 6.3. Конституційні засади побудови і діяльності системи органів
виконавчої влади України

§ Глава 7,1. Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види,
організація

§ Глава 7.3. Класифікація посад державних службовців

§ Глава 7.4. Проходження державної служби та управління державною службою

§ 7.4.1. Процес проходження державної служби

§ 7.4.2. Управління державною службою

§ Глава 7.5. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних
службовців

§ Глава 8.1. Форми управлінської діяльності

§ Глава 8.2. Правові акти управління

§ Глава 8.3. Звернення громадян та їх розгляд органами державного управління

§ Глава 8.4. Специфіка юридичної відповідальності в державному управлінні

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ