• «      «

       § 
       §  I -
       §  II

  § 1.

  § 2.

  § 4.
       § 

  § 1.

  § 2.
       §  IV

  § 1.

  § 2.

  § 3.

  § 7.
       §  V -

  § 1.

  § 2.

  § 3.

  § 4. -

  § 5.

  § 6.
       §  VI

  § 1.

  § 2.

  § 3.

  § 4.

  § 5.

  § 6.

  § 7. ,
       §  VII
       § 
  «      «

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 2005-2018 .