Глава 20. Застосування методів сітьового планування та управління в органах внутрішніх справ

Глава 20. Застосування методів сітьового планування та управління в органах внутрішніх справ

11
0

20.1.
Поняття і сутність методів сітьового

планування
й управління (СПУ). Основні напрями їх застосування в органах внутрішніх справ

20.2.
Основи побудови сітьових моделей (графіків)

20.3.
Порядок розробки та використання сітьових моделей управління операціями по
здійсненню оперативно-розшукових заходів

20.4.
Графоаналітичний метод розробки

оптимальних
маршрутів збору особового складу і патрулювання важливіших об’єктів

Серед
методів дослідження операцій, про які в загальному плані вже йшла мова в главі
7, певне місце посідають методи сітьового планування та управління (СПУ), які
досить широко ввійшли в практику різних країн світу ще у 70-ті роки нашого
сторіччя.

У
поняття сітьового планування та управління входить розробка сітьових графіків і
на їх основі планування та управління певними процесами як у галузях
матеріального виробництва, так й в інших сферах суспільного життя.

Графічне
зображення планованої операції або «проекту» розчленовується на ряд
етапів або робіт, порядок і взаємозв’язок яких визначаються технічними або
логічними факторами.

Упровадження
сітьових графіків дало змогу досягти цілої низки переваг, найбільш повно
змоделювати різні виробничі процеси, відшукати «вузькі місця» і
сконцентрувати на них необхідні сили та засоби, а також більш широко
застосовувати електронпо-обчислювальну техніку.

Також
сітьові графіки допомагають приймати оптимальні рішення іцодо часу та
використовуваних ресурсів, шукати способи для найбільш ефективного виконання
поставлених завдань вже на стадії їх постановки.

Як
і деякі інші прогресивні методи, методи СПУ спочатку почали застосовуватись у
практиці службової діяльності -збройних сил. Потім вони привернули увагу
поліцейських фахівців, оскільки були встановлені великі можливості та висока
ефективність використання цих методів у сфері боротьби зі злочинністю та
охорони громадського порядку,

У
колишньому СРСР ці методи вивчались у військових академіях та економічних вузах
починаючи із 60-х років. З 1974 року розпочалося їхнє вивчення в щойно
створеній Академії МВС СРСР на факультеті підготовки керівних кадрів. Однак, па
жаль, доводиться констатувати, що широкого використання в системі МВС ці методи
не здобули й досі, незважаючи на визнання їх безумовної корисності та
ефективності.

475

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ