§10. Способи (форми) викладення норм права у статтях нормативно-правового акта

§10. Способи (форми) викладення норм права у статтях нормативно-правового акта

8
0

За повнотою
викладу норм права в статтях нормативно-правових актів розрізняють форми
(способи):

•  повну (пряму),

•  відсильну,

•  бланкетну.

>>>292>>>

Повна

У статті
містяться всі необхідні елементи норми права без посилань до інших статей. Наприклад,
у ст. 99 Житлового кодексу України зазначено: у разі припинення дії договору
наймання житлового приміщення (одночасно припиняється дія договору
піднаймання), піднаймач і члени його сім’ї (а також тимчасові мешканці)
зобов’язані негайно звільнити приміщення, що займають. У разі відмови вони
підлягають виселенню в судовому порядку, а з будинків, що погрожують обвалом, —
в адміністративному порядку.

Відсильна

У статті
містяться не всі елементи норми права, але є посилання до інших статей цього
акта, якщо є недостатні відомості. Наприклад, ст. 138 «Оголошення розшуку
обвинуваченого» Кримінально-процесуального кодексу України говорить: Якщо місце
перебування особи, щодо якого винесена постанова про притягнення його у справі
як звинувачуваного, не встановлено, слідчий оголошує розшук. За наявності
підстав, передбачених у ст. 155 цього Кодексу, слідчий може вибрати у
відношенні до розшукуваного обвинуваченого запобіжний захід у вигляді утримання
під вартою.

• Бланкетна

У статті
міститься посилання не на якесь конкретне нормативне розпорядження даного
закону, а на інший нормативний акт. Такого роду стаття є «бланком», що
заповнюється іншим законом, джерелом права. Наприклад, у ст. 2 Закону України
«Про заставу» зазначається: відносини застави, не передбачені цим законом,
регулюються іншими актами законодавства України. Якими актами? Про це в ст. 2
конкретно не сказано, і у загальний «бланкетний» спосіб передбачена можливість
регулювання заставних відносин іншими актами законодавства України.

Виходячи з форм
викладу правових норм у статтях нормативно-правових актів їх класифікують як
повні, відсильні, блан-кетні.

>>>293>>>

Форми (способи)
викладу норм права в статтях нормативно-правових актів за рівнем узагальнення:

— казуїстична —
зміст норми розкривається індивідуалізованими поняттями, через певні факти,
випадки, ознаки та ін.;

—  абстрактна —
зміст норми розкривається через загальні, абстрактні, не індивідуалізовані
поняття.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ