Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § ПЕРЕДМОВА
       § Глава І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ І НАУКОВІ ЗАСАДИ

  § § 1. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук.

  § § 2. Сутність державного управління.

  § § 3. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління.

  § § 4. Формування сучасної організаційної науки.
       § Глава II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА

  § § 1. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.

  § § 2. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.

  § § 3. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.
       § Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ — ПРІОРИТЕТНА ОРІЄНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  § § 1. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов'язок держави.

  § § 2. Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.

  § § 3. Поліпшення якості роботи управлінських кадрів.
       § Глава IV. АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

  § § 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.

  § § 2. Організація апарату державного управління.

  § § 3. Діяльність апарату державного управління: складові змісту.

  § § 4.Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.
       § Глава V. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  § § 1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади.

  § § 2. Центральні органи виконавчої влади.

  § § 3. Місцеві державні адміністрації.
       § Глава VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

  § § 1. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід.

  § § 2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.
       § Глава VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

  § § 1. Інститут державної служби: поняття і зміст.

  § § 2. Соціальний характер державної служби.

  § § 3. Законодавче регулювання державної служби.

  § § 4. Система професійного навчання державних службовців.
       § Глава VIII. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  § § 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.

  § § 2. Види державного контролю.

  § § 3. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади.

  § § 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.
       § Глава IX. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  § § 1. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.

  § § 2 . Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).

  § § 3. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.
       § Глава Х. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  § § 1. Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд.

  § § 2. Адміністративно-правові норми та їх застосування.

  § § 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

  § § 4. Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права.
       § Глава XІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  § § 1. Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації.

  § § 2. Правове регулювання митної справи.

  § § 3. Державне управління у соціально-культурній сфері.

  § § 4. Державне управління у сфері національної безпеки.
       § Глава XII. ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

  § § 1. Процедури формування та визначення складу урядів.

  § § 2. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб'єктів виконавчої влади.
       § Додатки.

  § Додаток 1. Рекомендована програма курсу " Правові основи державного управління"

  § Додаток 2. Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.