• «      «

       § 
       § 
       § 
       § 
       § 
       §  I.
       §  II.
       § 
       § 
       §  XX
       §  III.
       § 
       §  IV.
       § 
       § 
       § 
       §  , ,
       § 
       § 
       §  V.
       § 
       § 
       § 
       § , ,
       §  VI.
       § 
       § 
       § 
       §  VII.
       § -
       § 
       § 
       § 
       §  VIII.
       § 
       § 
       § 
       § 
       § -
       § 
       §  *
       § 
       §  -
       §  ,
       §  .
       §  IX.
       § 
       § 
       § 
       § 
       §  ( )
       § 
       §  X.
       § 
       § 
       § 
       §  XI.
       § 
       § 
       § 
       §  XII.
       § 
       § 
       §  ()
       § 
       § 
       § 
       § 
       §  XIII. ,
       § 
       § - :

  § - 1
       § -
       §  -
       § -
       §  -
       §  XIV. ( )
       § 
       § 
       § {.
       § 
       §  XV. -
       §  -
       § 
       § 
       § 
       § 
  «      «

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 2005-2018 .